Foreldelse av fordringer (Pakke)

Kommentarer til foreldelsesloven og foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen

Forfatter:

Anne Cathrine Røed

Forfatter:
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 1352
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494933
Kategori: Bedriftsøkonomi , Finans , Pengekrav og inndrivelse , Revisjon, skatt og regnskap , Kommentarutgaver og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Bedriftsøkonomi, Finans, Kommentarutgaver, Pengekrav og inndrivelse, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk om foreldelse av pengekrav.

I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.

I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.

I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.

Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.

Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsfortegnelse og omfattende registre. De to bindene kommer i en praktisk og flott kassett som gjør at bøkene enkelt kan fraktes og oppbevares samlet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Foreldelse av fordringer

«Boken er nyttig for alle som har behov for synspunkter på og referanse til rettsmateriale om foreldelse.»

Trygve Bergsåker, Nytt i privatretten 3/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Cathrine Røed (f.1968) er advokat med møterett for Høyesterett. Hun har arbeidet innenfor forretningsjuss i mer enn tyve år og er en av Norges fremste eksperter på foreldelse, prosess, alminnelig kontraktsrett, profesjonsansvar og entreprise. Røed har også skrevet boken Byggeleder- og konsulentavtaler (2006).