Foreldelse av fordringer (Innbundet)

Kommentarer til foreldelsesloven og utvalgte bestemmelser i spesiallovgivningen

Forfatter:

Anne Cathrine Røed

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494933
Kategori: Pengekrav og inndrivelse og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene.

  • I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.
  • I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.
  • I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.

Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.

Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsoversikt og omfattende registre.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Cathrine Røed (f.1968) er advokat med møterett for Høyesterett. Hun har arbeidet innenfor forretningsjuss i mer enn tyve år, og regnes i dag som spesialist innenfor for prosess, foreldelse, og bygge- og anleggsjuss. Røed har også skrevet boken Byggeleder- og konsulentavtaler (2006).