Forbrukerkjøp (Heftet)

Forfatter:

Roald Martinussen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 237
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202382711
Kategori: Salg og PR og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Salg og PR
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forbrukerkjøp

I denne boken gir Roald Martinussen en fremstilling av gjeldende norsk forbrukerkjøpsrett. Forbrukerkjøpsloven er en viktig kontraktslov siden loven regulerer det tallmessig klart største antallet enkeltkontrakter. Forbrukerkjøpet er dermed et velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om alminnelige formuerettsrettslige regler og prinsipper. Forfatteren legger derfor vekt på å få frem grunnleggende kontraktsrettslige og forbrukerrettslige regler med utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven.

Boken er et naturlig førstevalg for alle som studerer forbrukerkjøpsrett. Den vil også være nyttig for andre som ønsker en oversikt over hvilke regler som gjelder ved forbrukerkjøp.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Roald Martinussen (født 1954) er førsteamanuensis i formuerett, kontraktsrett og alminnelig rettslære ved Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger. Martinussen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1979.