Forbannede, elskede barn (Heftet)

Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer

Forfatter:

Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202269845
Kategori: Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forbannede, elskede barn

Forbannede, elskede barn setter søkelys på foreldre og nære pårørende av narkotikamisbrukere. Bokas første del formidler pårørendes erfaringer direkte og uten omskrivninger.

I andre og tredje del presenterer forfatterne teoretiske modeller, perspektiver og drøftinger som gir unike muligheter til økt kunnskap og utvidet innsikt i den situasjon, de reaksjoner og de følelsesmessige påkjenninger som pårørende til narkotikamisbrukere lever med over tid.

Boka er tilrettelagt for studenter innenfor sosial- og helsefagene og psykologi.
I tillegg vil den være nyttig for politi-, velferds- og lærerstudenter.

Til toppen

Presse Forbannede, elskede barn

«Forbannede, elskede barn er en viktig bok; viktig for mange. Boken vil kunne ha betydning for omsorgsarbeidere innen narkotikaomsorgen, for studenter innen helse- og sosialfag i deres faglige utvikling, for alle foreldre som undrer over hvilke farer barna deres kan møte, for de foreldrene som allerede vet hvilke farer det er snakk om, og ikke minst for helse- og velferdspolitikere som skal sette grenser for hvordan vår narkotikaomsorg skal utvikle seg.»

Christine Rosenquist, Tidsskrift for psykisk helsearbeid 1/2008

Til toppen