For mange på trygd? (Heftet)

Velferdspolitiske spenninger

Forfatter:

Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494704
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Sosialfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen For mange på trygd?

Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne. Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn med hensynet til økonomisk effektivitet. De som har behov for å få sin inntekt sikret fra staten, skal få det, men trygdene må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd.

I denne boka tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken:

 • Hvilke normative begrunnelser ligger til grunn for trygdpolitiske beslutninger?
 • Hvilke deler av trygdesystemet er det størst oppslutning om i befolkningen?
 • Har økonomiske insentiver betydning for trygdeforbruket?
 • Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne for å få ned tallet på trygdemottakerne?
 • Er forvaltningen rustet til å få flere i arbeid og færre på trygd?
 • Er andelen på trygd i Norge høyere enn i andre land?
 • Hvilke utfordringer representerer globaliseringen for norsk trygdepolitikk?
Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt forskere og andre som ønsker kunnskap om velferdsstat og sosialpolitikk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Trygd eller arbeid?

  Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet

  John Gunnar Mæland

  Heftet
Presse For mange på trygd?

«... en gave til andre forskere som ønsker å få en oversikt over en betydelig trygdeforskning som foregår i Norge. Den er også svært nyttig for studenter innenfor velferdsyrkene. [...] Publikasjonen som helhet er skrevet i et lettfattelig språk. Dermed er den også lesbar for alle som berøres av trygdesystemet på en eller annen måte. Og i Norge gjør vi alle det i løpet av livet.»

Thonette Myking, Fontene Forskning 1/2017Les hele anmeldelsen

«Denne antologien er et gledelig bidrag til den norske velferdslitteraturen. Bidragene er gjennomgående velskrevet og gir informative innføringer til ulike aspekter ved velferdsstaten, samtidig som de viser at bredden i norsk velferdsforskning er stor og holder høy kvalitet. [...] Etter å ha lest denne antologien vil mange lære mye om velferdsstaten generelt og det norske trygdesystemet spesielt. Den gir en fin innføring i mange trygdepolitiske utfordringer og tar for seg sentrale temaer innenfor velferdsforskningen. [...] Boken er herved anbefalt.»

Cornelius Cappelen, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/2016

Til toppen

Forfatter(e)
Ann-Helén Bay er statsviter og direktør ved Institutt for samfunnsforskning.

Anniken Hagelund er sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Aksel Hatland er jurist og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Erling Barth er samfunnsøkonom og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.
Harald Dale-Olsen er samfunnsøkonom og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.

Henning Finseraas er statsviter og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.

Anne Skevik Grødem er sosiolog og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Kalle Moene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Anders Molander er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Axel West Pedersen er statsviter og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.
Pål Schøne er samfunnsøkonom og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Lars Inge Terum er professor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gaute Torsvik er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.