Folkevalgt og politisk leder (Heftet)

Forfatter:

Asbjørn Røiseland og Signy Irene Vabo (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202679187
Kategori: Statsvitenskap , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Folkevalgt og politisk leder

Folkevalgt og politisk leder tar utgangspunkt i at enhver folkevalgt politiker er en politisk leder. Boken handler om politisk lederskap i norske kommuner, og den diskuterer hvordan vi kan forstå denne formen for lederskap. Å fatte beslutninger er en viktig del av folkevalgtes hverdag, og den offentlige debatten kan gi inntrykk av at dette er selve essensen i det politiske lederskapet. Boken problematiserer dette, og den argumenterer for at politisk lederskap også handler om å fange opp og forstå problemer, sette dagsorden, foreslå løsninger og skape oppslutning om disse.

Med dette brede perspektivet på politisk lederskap er boken organisert rundt fire paradokser knyttet til det politisk-administrative systemet i norske kommuner: konfliktparadokset, administrasjonsparadokset, åpenhetsparadokset og demokratiparadokset. I bokens kapitler diskuteres innholdet i disse paradoksene, hvilke spenninger som ligger til grunn for dem, og hvordan motstridende hensyn kan balanseres på en konstruktiv måte, både for norsk kommunesektor som helhet, for det enkelte kommunestyret og for den enkelte folkevalgte.

Boken gir eksempler på hvordan folkevalgte kan styrke sitt politiske lederskap, ikke minst basert på bokens systematiske sammenlikninger med danske kommuner. Viktige poeng i hvert kapittel blir også understreket i intervjuer med en kommunepolitiker eller en kommunedirektør som deler sine erfaringer med oss. Boken avsluttes med en diskusjon av hvordan det politiske lederskapet kan utvikles og styrkes, både gjennom endringer i rammebetingelsene for norske kommuner og gjennom diskusjoner og refleksjoner i det enkelte kommunestyret.

Redaktører er Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap ved Nord universitet og OsloMet – storbyuniversitetet og Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

Folkevalgt og politisk leder
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Nord universitet og OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker på nettverksstyring og samskaping og retter spesiell oppmerksomhet på demokrati og politisk lederskap.

Signy Irene Vabo er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på offentlig styring, nettverksstyring, politisk organisering, politisk lederskap og lokalt demokrati.
Tina Øllgaard Bentzen er lektor ved Roskilde universitet i Danmark. Hun forsker på politisk styring, tillit og offentlig administrasjon.
Espen Leirset er universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. Han forsker på lokalpolitiske prosesser, betydningen av åpenhet og hvordan politikk og presse påvirker hverandre.
Christian Lo er førsteamanuensis ved Nord universitet og seniorforsker ved Nordlandsforskning. Lo har i sin forskning benyttet etnografiske innfallsvinkler til å forstå lokalpolitisk lederskap, byråkrati, politisk kultur og utviklinger innen ulike deler av velferdstjenestene.
Eva Sørensen er professor i offentlig administrasjon og demokrati ved Roskilde universitet i Danmark og professor II ved Nord universitet. Hun forsker på nye demokrati- og styringsformer, med særlig oppmerksomhet på politikernes rolle.
Jacob Torfing er professor i politikk og offentlige institusjoner ved Roskilde universitet i Danmark og professor II ved Nord universitet. Han forsker på nettverksstyring, samskaping, innbyggermedvirkning og demokrati.

Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Institutt for samfunnsforskning.