Folketrygd samleutgave 2020 (samleutgave i trygderett) (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 413
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669041
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Folketrygd samleutgave 2020 (samleutgave i trygderett)

Folketrygd samleutgave 2020 (samleutgave i trygderett) er ajourført pr. 01.02.2020. Den har følgende innhold:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Tiltaksforskriften
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eforvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven - Kapittel 12 Rett til permisjon
Samordningsloven
Lønnsgarantiloven
Skatteloven - Utdrag fra kapittel 12 Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2020
Satser for ytelser og stønader

Til toppen