Folketrygd samleutgave 2017 (samleutgave i trygderett) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202555207
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Folketrygd samleutgave 2017 (samleutgave i trygderett)

Folketrygd samleutgave 2017 er ajourført pr. 01.02.2017. Den består av følgende lover, forskrifter, vedtak og satser:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eForvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova. Kapittel 8: Fostringsplikt.
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 12: Rett til permisjon
Samordningsloven
Skatteloven. Kapittel 12: Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2017
Satser for ytelser etter folketrygden for 2017
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2016
Satser for barnetrygden for 2017
Satser for kontantstøtte for 2017
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Adopsjonsstøtte for 2017

Til toppen