Folkehelsearbeid (Heftet)

Forfatter:

Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 320
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348934
Kategori: Helse- og sosialfag og Helsefag
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fire hoveddeler:

 • Hva er folkehelsearbeid?
 • Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene?
 • Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen?
 • Hvordan endre helsevaner?
  • Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt.

   Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer og i ulike kontekster, samt studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid.

   Til toppen

   Forfatter(e)

   Rune Høigaard (f. 1962) er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og professor II ved NTNU. Han er også fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning innenfor veiledning, coaching, gruppedynamikk og idrettspsykologi. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, veiledning, coaching og ledelse i idrett. Han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.

   Monica Klungland Torstveit er ansatt som førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og forskningserfaring fra Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR). I tillegg er hun fagansvarlig for enhet for idrettsernæring og restitusjon i Olympiatoppen sør. Hovedfagfeltet hennes er fysisk aktivitet, helse og idrettslig prestasjon.

   Nina C. Øverby er professor ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med forskning på mat og ernæring blant barn og unge. Hun har arbeidet med nasjonale retningslinjer for barn og unges kosthold, også i barnehagen.