Folkehelse (Heftet)

En tverrfaglig grunnbok

Forfatter:

Eivind Å. Skille, Ingeborg Barth Vedøy og Knut R. Skulberg (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 281
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202668075
Kategori: Idrettsfag , Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Idrettsfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Folkehelse

Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren presentert for temaet folkehelse. Det skjer først gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer.

Boka tar deretter utgangspunkt i andre etablerte fagområder og drøfter hvordan disse står i forhold til folkehelse. Områdene som drøftes er:
- kosthold
- skole
- kroppsøving
- idrett
- friluftsliv
- sykepleie
- treningssentre
- oralhelse

Boka er pedagogisk lagt opp med blant annet refleksjonsspørsmål på slutten av hvert kapittel, og med et avslutningskapittel som gir innspill til videre diskusjoner og inspirasjon for arbeid innen folkehelse.

Boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på universitet og høgskoler. Målgruppen er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang, som feks Bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, mat og ernæring, kroppsøving, idrett og friluftsliv, sykepleie, oral helse eller lærerutdanningene. Boka er også relevant for andre med interesse for og arbeid innen folkehelse.

Til toppen

Forfatter(e)

Eivind Å. Skille er professor i idrettssosiologi. Hans undervisningsområder er forskningsmetode og idrettssosiologi. Hans forskningsområder er idrettspolitikk, idrettsorganisering og samisk idrett. Han arbeider ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse.

Ingeborg Barth Vedøy er Ph.D-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse, hvor hun forsker på sammenhenger mellom fysisk aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner hos ungdom. Utover dette underviser hun i temaer knyttet til folkehelse og fysisk aktivitet.

Knut R. Skulberg er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse. Han underviser i temaer knyttet til folkehelse og forskningsområdene er miljømedisin og folkehelse. Han arbeider også som kommuneoverlege med praktisk samfunnsmedisin på kommunenivå.

Solfrid Bratland-Sanda er førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse. Hennes undervisningsområder er forskningsmetode, treningsfysiologi og atferdsendring. Hennes forskningsområder er treningsfysiologi, spiseforstyrrelser, tvangstrening og kroppspress. Hun arbeider ved Universitetet
i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving.

Vidar Hammer Brattli er førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving. Han underviser i pedagogiske profesjonsutdanninger. Forskningsområde er kroppsøving og helsefremmende arbeid i skole og barnehage.

Kari Elisabeth Dahl er førsteamanuensis i tannpleie ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse. Hun er tannpleier med 20 års klinisk erfaring, har hovedfag i yrkespedagogikk og Ph.D i oral helse-relatert livskvalitet. Hennes forskningsinteresser er oral helse, psykisk helse, livskvalitet, helsefremming og sykdomsforebygging, arbeidsmotivasjon og utviklingsarbeid. Undervisningsområder er folkehelse, pedagogikk, fagdidaktikk.

Hanne Søberg Finbråten er førsteamanuensis i sykepleie. Hennes undervisningsområder er folkehelse i sykepleie og helsekommunikasjon. Hennes forskningsområde handler om health literacy i befolkningen og blant personer med diabetes type 2, i tillegg til instrumentvalidering. Hun er ansatt ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse og Institutt for sykepleie.

Eldbjørg Fossgard er dr.art. i etnologi og er professor ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Forskningsfeltet er historiske perspektiv på matkultur og kosthold, og institusjonsmat (skole og barnehage) i dag. Undervisningsområdene er kulturelle og miljømessige aspekter ved mat og måltider.

Anne Elisabeth Münster Halvari er førsteamanuensis ved Tannpleierutdanningen på det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og på Videreutdanningen for annpleiere ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser i tannhelse, utviklingspsykologi, psykiatri, motivasjon,
helsefremmende arbeid og folkehelse. Hun forsker innen tannhelse, psykologi og helsefremmende arbeid.

Asle Holthe er førsteamanuensis i mat og helse. Hans undervisningsområder er kostholdsrelatert folkehelsearbeid og fagdidaktikk, hans forskningsområder er fagdidaktikk og måltider i barnehage og skole. Asle Holthe arbeider ved Høgskulen på Vestlandet hvor han er dekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Arne Martin Jakobsen er dosent i idrett og friluftsliv ved Nord Universitet med hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Hovedaktivitetene innen friluftsliv er kano, toppturer, havpadling og klatring. Han er også Veileder hav og kano i Norges Padleforbund, og Klatreinstruktør høyfjell i Norsk Fjellsportforum. Jakobsen har undervist i friluftsliv i høyere utdanning siden 1990.

Kjersti Mordal Moen er professor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsområder er kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og skolefaget kroppsøving, der hun blant annet har forsket mye på garderoben. Hun har publisert på alle disse tematikkene. I EU Horizon 2020-prosjektet EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education har hun sammen med kollegaer fra Norge, Sverige og New Zealand flere publikasjoner på tematikken om sosialt inkluderende kroppsøvingsundervisning. Hun er leder for forskningsgruppen Teaching and Learning in Physical Education ved Høgskolen i Innlandet, og leder for masterprogrammet Master i kroppsøving og idrett, og veileder både master- og ph.d.-kandidater.

Kjersti Mordal Moen er førsteamanuensis i kroppsøving. Hun underviser i pedagogikk og fagdidaktikk i kroppsøving. Hennes forskningsområder er kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og kroppsøvingsfaget. Hun er ansatt ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Jan Ove Tangen er professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Han underviser og forsker i idrettssosiologiske temaer, spesielt innen systemteori, idrettspolitikk, inklusjon og eksklusjon, idrettsanlegg og doping.

Hege E. Tjomsland er utdannet lærer og helsefremmer. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og osialvitenskap, Institutt for folkehelse og ved Høgskolen på Vestlandet, Institutt for idrett, kroppsøving og naturfag. Tjomsland underviser og forsker på helsefremmende arbeid i skolen, og hun har skrevet flere tidsskriftartikler og bokkapitler om temaet.

Nina Grieg Viig er utdannet lærer og har mange års erfaring fra arbeid i ungdomsskolen. Hun har mastergrad og doktorgrad i helsefremmende arbeid og er ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen. Hennes forskningsinteresser er innenfor utviklingsarbeid og helsefremmende arbeid i skolen. Viig er norsk representant i nettverket Schools for Health in Europe.

Hege Wergedahl er professor i helsefremmende og forebyggende arbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Wergedahls forskningsfelt er innenfor kosthold, mat og måltider i barnehage og skole, og hun er tilknyttet BARNkunne, Senter for barnehagekunnskap, ved Høgskulen på Vestlandet. Hun underviser på masterutdanningene i barnehagekunnskap og grunnskolelærer med mat og helse.