Finansrådgivers ansvar og plikter (Innbundet)

Forfatter:

Jone Engh

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202307837
Kategori: Finans , Pengekrav og inndrivelse og Selskapsrett
Fag: Finans, Pengekrav og inndrivelse, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Finansrådgivers ansvar og plikter

Finansrådgivning, investeringsrådgivning og andre råd knyttet til pengeplasseringer, sparing, forsikring og låneopptak er gjenstand for detaljerte reguleringer og krav til dem som yter råd.

Finansrådgivers ansvar og plikter tar for seg reglene om rådgivning knyttet til plasseringer i finansielle produkter og/eller finansielle instrumenter. Finansnæringen yter mange forskjellige finanstjenester. Finansiering (utlån), forsikring, tjenester knyttet til verdipapirhandel, kapitalforvaltning, tilrettelegging, mellommannsvirksomhet og rådgivning, herunder investeringsrådgivning og andre råd om sparing og pengeplasseringer, er eksempler på tjenester som ytes.

Økt bruk av finansrådgivere og behov for å øke kvaliteten på rådgivningstjenestene har aktualisert behovet for å se nærmere på reglene om finans- og investeringsrådgivning. Det er disse reglene, det vil si reglene om finansrådgivers offentlig- og privatrettslige ansvar og plikter, som er temaet for denne boken.

Til toppen

Forfatter(e)
Jone Engh har arbeidet ved Brønnøysundregistrene, som dommerfullmektig, som ”National Expert” ved EFTA Surveillance Authority (ESA) i Brussel, vært konstituert lagdommer og ansatt i Kredittilsynet. Engh har publisert en lang rekke artikler innen finans- og selskapsretten samt boken «Forsikringsvirksomhetsloven med kommentarer». Siden 2001 har han vært advokat i Schjødt og er nå i tillegg doktogradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI. Både som advokat og ved BI har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til finansrådgivers ansvar og plikter.