Finansielle kriser og resesjoner (Innbundet)

Forfatter:

Jens Henrik Larsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 413
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482367
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Finans , Samfunnsfag , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Finans, Historie, Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Finansielle kriser og resesjoner

Finanskrisen fra 2007 er den største og mest omfattende økonomiske krisen verden har sett siden den store depresjonen i 1930-årene.

Finansielle kriser og resesjoner ser nærmere på hvordan finanskriser kan oppstå, og hvordan de påvirker samfunnene rundt seg. Boken er et must for alle som ønsker et faglig og grundig innblikk i finanskriser gjennom historien. Den er også velegnet for studenter innenfor finans, økonomi, statsvitenskap og historie og for praktikere som arbeider med internasjonale og økonomiske problemstillinger.

Boken gjennomgår utviklingen av finanskriser siden 1800-tallet og behandler ulike typer kriser, slik som staters mislighold av utenlandsgjeld og innenlandsgjeld, bankkriser, inflasjonskriser og valutakriser. Den gir også en grundig analyse av noen av de mest alvorlige krisene i nyere historie:

  • den store depresjonen
  • bankkrisen i Norge i 1980- og 1990-årene
  • Japans tapte tiår
  • asiakrisen
  • krisene i Latin-Amerika
  • finanskrisen fra 2007
Bokens siste del, som gir et dypdykk i finanskrisen fra 2007, tar for seg ubalanser i verdensøkonomien, USAs finans- og pengepolitikk, finansnæringens rolle under krisen, boligboble og økonomisk utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Denne boken gir en god innføring i hvordan finansielle kriser og økonomiske tilbakeslag oppstår. Bruken av historiske eksempler tydeliggjør og forsterke en lærerik analyse."
Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole

«Interessant og lettlest om finansielle kriser. Men skremmende også – når kommer den neste?»
Arne Jon Isachsen, professor ved Handelshøyskolen BI

«Boken er høyaktuell med tanke på de utfordringene man ser i eurosonen, og forfatteren diskuterer svært viktige problemstillinger som både økonomer og ikke-økonomer vil finne fascinerende»
Erling Røed Larsen, professor ved Handelshøyskolen BI fra bokens forord

«Makroøkonomiske og finansielle kriser har et gjensidig samspill som ikke er fullstendig forstått. En bedre forståelse av dette samspillet er svært viktig for at vi i fremtiden kan utøve bedre økonomisk politikk. Ikke minst gjelder dette for myndighetene i Den europeiske union. I Finansielle kriser og resesjoner gir Jens Henrik Larsen oss et godt, tidsriktig og viktig bidrag til dette betydningsfulle temaet.»
Kai Leitemo, gruppeanalytiker og tidligere professor ved Institutt for samfunnsøkonomi,Handelshøyskolen BI

«En intellektuell kraftprestasjon. Alt du kan tenkes å ville vite om finanskriser av ulike slag, ulike steder til ulike tider, og deres konsekvenser. Empirisk utredet, faglig oppdatert, troverdig og analytisk ryddig. Et vanvittig ambisiøst prosjekt som forfatteren gjennomfører med bravur.»
Bent Sofus Tranøy, professor ved Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høyskolen i Hedmark og professor ved Markedshøyskolen

«Giver med sin grundige fremstilling af krisernes mange aspekter og kompleksitet læseren en bedre forståelse af højaktuelle problemstillinger såsom boligbobler og statslig overlåntagning.»
Charlotte Østergaard, førsteamanuensis ved Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Til toppen

Presse Finansielle kriser og resesjoner
Forfatter(e)

Jens Henrik Larsen er MSc i finansiell økonomi fra Handelshøyskolen BI og er porteføljeforvalter i Formuesforvaltnings investeringsavdeling.