Finansiell rapportering og analyse/Financial reporting and analysis (Heftet)

Forfatter:

Arne Kinserdal

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 324
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202245979
Kategori: Finans og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Finans, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Finansiell rapportering og analyse/Financial reporting and analysis

Denne boken erstatter Finansregnskap med analyse Del II, men er i realiteten en helt NY bok som tar hensyn til den globale harmoniseringen av finansiell rapportering gjennom IFRS, International Financial Reporting Standards.

IFRS styrer f.o.m. 01.01.05 den finansielle rapporteringen for børsnoterte konsernforetak, og andre foretak kan også velge en slik styring. Regnskapsloven er revidert på grunn av den nye globale reguleringen, og disse endringene er det tatt hensyn til.

I denne nye boken har forfatteren tatt konsekvensen av at engelsk terminologi dominerer regnskapsfeltet stadig mer. Hele kapitler og deler av kapitler er derfor på engelsk. Samtidig er målsettingen at sentrale ord og uttrykk alltid er markert både på norsk og på engelsk. Denne boken er således en nyskapning i norsk faglitteratur. Som vedlegg følger en engelsk/norsk-ordliste med nærmere 500 ord og uttrykk innen finansiell rapportering.

Som en viktig del i tilegnelsen av stoffet har amanuensis Oddbjørn Sættem utarbeidet boken Bedriftens finansregnskap ─ en caseorientert tilnærming.

Boken egner seg for studenter på høyt bachelor- eller mastergradsnivå innen regnskap, revisjon og finans.

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Kinserdal var i en årrekke professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert en rekke faglige artikler og skrevet flere lærebøker. Kinserdal er kjent for sitt faglige engasjement og sin pedagogiske interesse. På regnskapsområdet har han engasjert seg sterkt, både nasjonalt og internasjonalt, og blant annet har han vært president i European Accounting Association.