Fengslende sosiologi av Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg (Open Access)
Open Access

Fengslende sosiologi (Open Access)

Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler

Forfatter:

Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584900
Kategori: Sosiologi og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fengslende sosiologi

I sosiologien har fengselet alltid vært et attraktivt studieobjekt. Her demonstreres den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper så klart og tydelig som få andre steder i det moderne samfunnet. Sosiale avvik og stigma, utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler på sosiologiske nøkkelbegreper som krystalliseres i fengselets hverdagsliv.

I antologien Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler presenteres i alt tolv vitenskapelige, fagfellevurderte kapitler som diskuterer ulike sider ved fengselet som sosialt fenomen, både som en del av og som et uttrykk for samfunnet

De fleste bidragene bygger på empiriske studier ved høy- og lavsikkerhetsfengslene i Trondheim, men analysene har bredere relevans – både empirisk og teoretisk – for forståelsen av makt, straff og identitet i de norske strafferettsinstitusjonene. De fleste forfatterne er tilknyttet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og instituttets prosjekt «Fengslende sosiologi». Flere av tekstene er skrevet av tidligere masterstudenter i sosiologi og presenterer bearbeidede analyser fra deres masterprosjekter.

Målgruppen for antologien er forskere, utøvere i praksisfeltet, studenter og andre med interesse for fengselet som sosial institusjon og strafferettsinstitusjonene mer allment.

Til toppen

Andre utgaver

Fengslende sosiologi
Bokmål Heftet 2019

Andre aktuelle titler

Presse Fengslende sosiologi

«Boken har mange kvaliteter. Den er uttrykk for og viser tydelig den tematiske og perspektivmessige bredden i fengselsforskningsfeltet i Norge og internasjonalt. [...] Den kan varmt anbefales som et mangfoldig portrett av en bestemt fengselsinstitusjon, og som et uttrykk for et svært vellykket pedagogisk eksperiment.»

Thomas Ugelvik, Norsk sosiologisk tidsskrift 1/2019Les hele anmeldelsen

«Samlet sett gir antologien viktige bidrag til kunnskaper, innsikter og diskusjoner om fengsler og fanger i Norge i dag.»

Hedda Giertsen, Sosiologen.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Ingrid Rindal Lundeberg har doktorgrad i rettssosiologi fra Universitet i Bergen og jobber som forsker ved Uni Research Rokkansenteret. Hun er redaktør for Tidsskrift for Velferdsforskning.

Mirna Aleric har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Vegard Haukland har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Nina Bergset Jacobsen har master i sosiologi fra NTNU (2016).

Maria Louise Karlsen har master i sosiologi fra NTNU (2015).

Thea Kolloen har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Kristian Mjåland har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han jobber som forsker ved University of Cambridge og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Sigurd M.N. Oppegaard er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Jakub Stachowski er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Amarpreet Kaur Stamnes har master i sosiologi fra NTNU (2016).

Kristin Viggen er førstelektor ved Institutt for sosial arbeid, NTNU.