Feltarbeid i egen kultur (Heftet)

Forfatter:

Cato Wadel, Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202456337
Kategori: Metode og studieteknikk og Sosialantropologi
Fag: Metode og studieteknikk, Sosialantropologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Feltarbeid i egen kultur

Feltarbeid bringer forskeren tett inn på menneskene i den kulturen han eller hun studerer. Gjennom deltakende observasjon blir forskeren en del av den sosiale virkeligheten som studeres og utvikler sin forståelse ved deltakelse i menneskers daglige liv. Observasjoner, feltsamtaler og intervju utgjør det empiriske grunnlaget for å tegne et helhetlig bilde av et lokalsamfunn, et nabolag, en organisasjon eller en ungdomsgjeng. Mellommenneskelige relasjoner og samhandling er forskerens hovedfokus. Forskeren selv er metodens hovedinstrument og deltar i samhandlingen med både intellekt og følelser. Nettopp dette gjør feltarbeid til en spennende, kraftfull, men også krevende metode.

Feltarbeid i egen kultur har blitt en klassiker i norsk metodelitteratur. Boka ble først utgitt i 1991. Denne utgaven er revidert og tilført et nytt kapittel om feltarbeidsprosessen av Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad.

Til toppen

Forfatter(e)

Cato Wadel (1936-2011) var professor i sosialantropologi og studerte tidlig i sin karriere særlig fisker- og utkantmiljøer i Norge og på Newfoundland, men etter hvert ble forskningen hans mer og mer rettet mot arbeid generelt. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om metode, arbeidsliv og sosiale relasjoner. Hans artikkel Hva er arbeid? fra 1977 ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidrag til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon.

Otto Laurits Fuglestad (f. 1939) er professor emeritus i pedagogikk, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Hans fremste forskningsinteresser er kommunikasjon i klasserommet, ledelse i skolen og kvalitativ forskningsmetode.

Carl Cato Wadel (f. 1960) er dr.philos. med hovedfag i sosialantropologi. Han er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsendring, ledelse og medarbeidersamhandling.