Færre endringer - Mer utvikling (Heftet)

Serie: Skoleledelse som virker 

Forfatter:

Viviane Robinson

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Reduce change to increase improvement
Oversatt av: Guldahl, Synne Victoria , Guldahl, Tone og Mekki, Omar
Serie: Skoleledelse som virker
ISBN: 9788202580360
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Færre endringer - Mer utvikling

Færre endringer – Mer utvikling handler om hvordan ledere skal lykkes med forbedringsarbeid i skolen. Forfatteren mener at stort press på flere områder ofte fører til overflatisk endringsarbeid der man ikke oppnår de resultatene man ønsker, heller ikke målet om bedret læringsutbytte for elevene.

I boken tar Robinson utgangspunkt i Argyris og Schön sitt teoretiske rammeverk om handlingsteorier. Hun argumenterer for at skoleledere må legge vekt på lærernes eksisterende handlingsteorier. Både eksisterende og ny handlingsteori må holdes opp mot hverandre og undersøkes i fellesskap med de som faktisk skal gjennomføre de endringene lederne ønsker seg. Boken tar for seg de fire fasene i prosessen man må gjennom ved forbedring av handlingsteorier: Bli enige om problemet som skal løses, undersøke handlingsteorien som ligger til grunn for dagens praksis, vurdere de relative fordelene med nåværende handlingsteori opp mot den som er ønsket, samt implementere og evaluere effekten av en ny felles handlingsteori.

Boken gir nøye anvisninger for hvordan man som leder kan vise vei i forbedringsarbeid ved å fungere som coach, detaljert illustrert gjennom praktiske eksempler. Målgruppen for boken er ledere i oppvekst- og utdanningssektoren på alle nivåer, lærere, leder- og lærerutdannere, samt alle andre med interesse for ledelse og utdanning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Viviane Robinson er professor ved Faculty of Education and Social Work ved University of Auckland, New Zealand, og akademisk leder for universitetets Centre for Educational Leadership. Hennes forskning på elevsentrert skoleledelse har blitt brukt til å forme ledelsespraksis i flere land. Robinson har mottatt en rekke priser fra nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Bøker i serien