Faktor Tilrettelagt

Faktorama (elevlisens) (Nettsted)

Forfatter:

Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202392345
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Faktorama (elevlisens)

Faktorama er laget for elever som fremdeles trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Temaene omfatter kjøp og salg, tid, ulike måleenheter, symmetri og funksjoner.

Nettstedet inneholder et stort utvalg øvingsoppgaver i en spillmodell. Når elevene løser oppgaver i Faktorama, påvirker de den videre gangen i spillet og får belønninger i form av trofeer i troféhylla og ting til det virtuelle rommet sitt. Hver elev velger en avatar (gutt eller jente). I begynnelsen sitter gutten/jenta i et tomt rom, men dette fylles opp etter hvert som eleven mottar belønninger for utførte oppgaver.

Faktorama krever Flash.

Elevlisensen gjelder for én elev i ett skoleår.

Til toppen

Forfatter(e)
Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverket Faktor.
Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. Han er også forfatter av matematikkverkene Faktor, ORIGO og Matematikk åtte ni ti. I dag underviser han i matematikk i videregående skole.
Faktor Tilrettelagt
"Faktor Tilrettelagt" er utviklet for elever på ungdomstrinnet som fortsatt trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Temaene omfatter kjøp og salg, tid, ulike måleemner, symmetri og funksjoner. Her får elevene øve på matematikk knyttet til egne erfaringer fra dagliglivet.