Fagdidaktikk i mat og helse (Heftet)

Forfatter:

Else Marie Øvrebø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 188
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276341966
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fagdidaktikk i mat og helse

Fagdidaktikk i mat og helse er en praktisk fagbok i mat og helse som bygger på L06. Boken redegjør for fagets formål, dets egenart og kunnskaps- og læringssyn. Den gir konkrete råd om arbeidsmåter og hvordan man kan undervise og gi vurdering i faget.

Kort oversikt over tema boken drøfter:

  • Læreplan i mat og helse i lys av L06.
  • Formålet med faget der blant annet begrepene kompetansemål og tverrfaglighet utdypes.
  • Hvordan organisere og gjennomføre undervisningen.
  • Hvordan ulike rammefaktorer som rom, utstyr, timetall og læremidler er med på å styre undervisningen.
  • Hvordan lage gode hel- og halvårsplaner.
  • Hvordan gi vurdering og hvordan skal det dokumenteres.
  • Hvordan bruke IKT i mat og helse.

Boken retter seg mot lærere som underviser i mat og helse i grunnskolen.

Til toppen