Fagdidaktikk for SRLE (Ebok)

Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter

Forfatter:

Kirsten Johansen Horrigmo, Kristine Toft Rosland og Birgitte Ljunggren

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.47 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202726065
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag , Samfunn, religion, livssyn og etikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Oppvekstfag, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fagdidaktikk for SRLE

I denne boka drøftes fagdidaktiske spørsmålsstillinger knyttet til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen. Sentrale forskere på barnehagefeltet utvikler en kunnskapsplattform for fagdidaktikk tilknyttet kunnskapsområdet og barnehagens fagområder Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi.

Fagdidaktikk for SRLE er tredelt. Første del inneholder studier som analyserer barnehagens og barnehagelærerutdanningens styringsdokumenter og diskuterer rammene disse legger for fagdidaktikken. Andre del viser hvordan organisasjonsforståelse og ledelse får betydning for fagdidaktiske valg og begrunnelser. Tredje del retter seg mot drøftinger av fagområdenes kunnskapsmessige innhold med utgangspunkt i empiriske studier og teoretiske drøftinger. Boka er fagfellevurdert og bidrar med ny kunnskap og innsikt til det didaktiske fag- og forskermiljøet i SRLE.

Boka henvender seg til forskere, utdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere. Den er også aktuell for kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU), styrerutdanningene og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom).

Bidragsytere: Kirsten Johansen Horrigmo, Kristine Toft Rosland (red.), Birgitte Ljunggren, Ingunn Aadland, Yvonne Bakken, Kjetil Børhaug, Ole Henrik Borchgrevink Hansen, Kari-Mette Walmann Hidle, Ragnhild Laird Iversen, Kari Krogstad, Ingunn Kvamme, Kari Hoås Moen, Hilde Drivenes Moore, Anne Myrstad, Arnt Nordli, Ellen K. Nyhus, Per Einar Sæbbe, Anne Brita Thorød og Irene Trysnes.

Til toppen

Andre utgaver

Fagdidaktikk for SRLE
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Kirsten Johnsen Horrigmo er førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitet i Agder og underviser i SRLE. Horrigmo er særlig interessert i hvilken betydning sted og lokalsamfunn kan ha i utdanningssammenheng. Hun har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler, og er medredaktør for Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Horrigmo på Universitetet i Agder.

Birgitte Ljunggren er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Ljunggren har lang erfaring som oppdragsforsker og er spesielt interessert i tema barnehageledelse, organisering, styring samt kjønnsperspektiv på organisasjoner. Hun underviser på flere emner i master i barnehageledelse. Ljunggren er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om henne på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Kristine Toft Rosland er førstelektor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang undervisningserfaring fra Grunnskole- (GLU) og Barnehagelærerutdanning (BLU), og forskningen hennes er særlig rettet mot religionsdidaktikk for barnehagen. Hun er medredaktør for Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Rosland på Universitetet i Sørøst-Norge.

Ingunn Aadland er førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole. Forskinga hennar er særleg retta mot Det gamle testamente og Bibelresepsjon. Aadland er bidragsytar i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021).

Yvonne Bakken er høgskulelektor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Bakken er tilknyttet barnehagelærerutdanningen og er utdannet førskolelærer og sosialantropolog. Forskningsinteresser er samfunnsfagdidaktikk, flerkulturelt mangfold og utdanning for bærekraft. Bakken er er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Bakken på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Kjetil Børhaug er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen. Han er statsvitar med hovudfag i administrasjon og organisasjonsvitskap og disputerte ved UiB på ei avhandling om utdanning og politisk sosialisering i 2007. Forskingsfelta til Børhaug er for det fyrste knytt til fagdidaktikk, med særleg vekt på samfunnsfaget som politisk sosialisering, og for det andre, styring, organisering og leiing i barnehagesektoren. Han har vore med på fleire NFR-prosjekt på dette feltet, og han leier ekspertgruppa som utgreier barnehagelærarane som profesjon. Frå 2018 er Børhaug med i evalueringa av implementeringa av rammeplanen for barnehagen. Han er bidragsytar i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021), Norway. Society and Culture (2021), Lærer i skolen 1-7 (2019) og Lærer i skolen 5-10 (2019). Les meir om forfatteren på Universitetet i Bergen (UiB).

Ole Henrik Borchgrevink Hansen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, der han bl.a. underviser i KRLE på lærerutdanningen. Hans doktoravhandling dreier seg om toleranse og autonomi i skolen. Hans forskningsinteresser er knyttet til etiske, menneskerettslige, politiske og didaktiske problemstillinger i den offentlige skolen i flerkulturelle samfunn. Han har også jobbet flere år i videregående skole. Hansen er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og medforfatter i Ett fag - mange muligheter (2005). Les mer om Hansen på Høgskolen i Østfold.

Kari-Mette Walmann Hidle er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder og underviser i barnehage- og lærerutdanningene. Hidle forsker på samfunnsfagdidaktiske tema og er særlig interessert i menneskerettsopplæring og andre spørsmål knyttet til mangfold, identitet og tilhørighet. Hun er blant annet bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Fagdidaktikk for SRLE (2021). Les mer om Hidle på Universitetet i Agder (UiA).

Ragnhild Laird Iversen er stipendiat ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen og forsker på religion i barnehagen. Iversen er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og driver nettstedet www.religionsundervisning.no. Les mer om henne på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Kari Krogstad er førstelektor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og underviser på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Hun forsker og publiserer på temaer knyttet til didaktikk og religion i barnehage, grunnskole og styringsdokumenter for sektoren. Krogstad er forfatter av boka KRLE på småskoletrinnet (2022) og bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Krogstad på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ingunn Vines Kvamme er universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Kvamme er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Kvamme på Universitetet i Agder (UiA).

Kari Hoås Moen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi og dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Hun har vært ansatt ved DMMH siden 1991. Hun er tilknyttet den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere – styrerutdanningen i Midt-Norge ved DMMH og underviser på masterstudiet i barnehageledelse. Moen har deltatt i mange FOU-prosjekter innenfor barnehagefeltet og har utgitt en rekke bøker og forskningspublikasjoner. Moen er er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen (2019). Les mer om henne på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Hilde Drivenes Moore er førstebibliotekar og instituttleder for Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Moore er utdannet litteratur- og religionsviter og har publisert forskning innen informasjonskompetanse, forskningsstøtte og knowledge management. Hun er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Moore på Universitetet i Agder (UiA).

Anne Myrstad er førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Myrstad arbeider med problemstillinger knyttet til kulturforståelser, stedsbaserte læringsprosesser samt urfolkpedagogikk i barnehage og utdanning. Hun er knyttet til BARNkunne - senter for barnehageforskning hvor hun leder arbeidspakken BarnSted - fortid, nåtid og framtid. Myrstad er blant annet bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og artikkelforfatter av Knowing-with-snow in an outdoor kindergarten (2022) i tidsskriftet JASED. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Arnt Nordli er høyskolelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Forskningsinteresser er samfunnsfagsdidaktikk, ledelse og spørsmål om kjønn i barnehagen. Han er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Nordli på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Ellen K. Nyhus er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse, Handelshøyskolen ved UiA. Hun forsker på individers økonomiske beslutninger gjennom livsløpet fra et økonomisk psykologisk/atferdsøkonomisk perspektiv. Nyhus er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om forfatteren på Universitetet i Agder (UiA).

Per Einar Sæbbe er førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Han er utdannet barnehagelærer og underviser i SRLE. Sæbbe er opptatt av barnehagelærernes arbeidsmåter, både hvordan dette arbeidet foregår og hva disse uformelle og komplekse måtene å gjøre barnehageundervisning skal omtales som. Sæbbe er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om forfatteren på Universitetet i Stavanger (UiS).

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder og cand.polit i sosialt arbeid. Hun har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Thorøds forskningsfelt er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi. Hun er medredaktør i Engasjement i praksis (2013), samt bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og Å satse på dosenter (2020). Les mer om Thorød på Universitetet i Agder (UiA).

Irene Trysnes (ph.d.) er førsteamanuensis i samfunnsfagsdidaktikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsområde er innenfor religionssosiologi og samfunnsfagsdidaktikk. Hun har tidligere forsket på ungdom og festivalreligiøsitet, unge alternativt religiøse og kristne ungdomsmiljøer. Trysnes er medredaktør for Sosionomutdanning på Sørlandet. Festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016 (2016) og Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv (2013). Hun er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021), En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (2021) og Ingen spøk. En studie av religion og humor (2019). Les mer om Trysnes på Universitetet i Agder (UiA).