Fag, etikk og kommunikasjon (Ebok)

for fagskoleutdanningene

Forfatter:

Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 246
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 10.28 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202631017
Kategori: Helse- og sosialfag , Helse- og oppvekstfagene , Helsearbeiderfag , Sosialfag og Videregående
Fag: Helsearbeiderfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fag, etikk og kommunikasjon

Denne innføringsboka dekker læreplanmålene for studenter ved helsefagskoleutdanningene.

Forfatterne gir en innføring i grunnleggende kunnskaper om helsefaglig teori og begreper, etikk og kommunikasjon. De klargjør hvordan etikk og kommunikasjon, og fag og teori, er knyttet til praktisk funksjon innen helse- og sosialtjenestene.

Forfatterne viser mellom annet:

  • Hva helsefagarbeiderens kompetanse og funksjon er
  • På hvilken måte etikk påvirker oss, og hvordan vi handler
  • Hva vi kan gjøre når vi står overfor et etisk dilemma
  • Hvordan verdier og holdninger synes gjennom måten vi kommuniserer på
  • Hva som skal til for å bedre evnen til kommunikasjon

For studenter som tar fellesmodulen i helse- og sosialfag ved fagskolen, er denne boka svært nyttig. Den gir relevante eksempler og spørsmål til utdypende refleksjon til alle temaene.

I denne 3. utgaven er alle kapitlene gjennomgående oppdatert. Det er også gjort noen mindre endringer i strukturen: Emnene som omhandler helse- og sosialarbeiderens funksjonsområder, og samarbeid innen helse- og sosialtjenesten, er skilt ut som et eget kapittel (nytt kapittel 4). Dessuten er temaene velferdsteknologi, tverrfaglig samarbeid og helsefagarbeiderens kompetanseområde utdypet.

Boka tilsvarer 3. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019

Til toppen

Andre utgaver

Fag, etikk og kommunikasjon
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)

Kari Krüger Grasaas er utdannet sykepleier og er cand.polit. i sosiologi. Hun er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Marit Sjursen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Hun er kandidat i sykepleievitenskap. Sjursen var i en årrekke ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. Nå jobber han som web- og forlagsredaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stordalen har blant annet utgitt Smittevern og hygiene (5. utg., 2015) og Praktiske sykepleieferdigheter (2. utg., 2010) på Fagbokforlaget. Han er også medforfatter på Cappelen Damms Fag, etikk og kommunikasjon (3. utg., 2019).