Evaluering (Heftet)

i et dialogisk perspektiv

Forfatter:

Jørgen Frost (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202293185
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Evaluering

Begrepet evaluering kan brukes på mange måter. I dag brukes det ofte for å sammenlikne skolesystemene på nasjonalt nivå, og resultatet blir at evaluering i stigende grad blir et begrep for prestasjonsmåling på avgrensede områder.

I denne boken bruker forfatterne evalueringsbegrepet på en annen måte, å sikre at alle elever får en optimal utvikling. Evaluering er en felles oppgave for elever og lærere, og det er viktig å fastholde det dialogiske perspektivet. Ved å sikre dette blir evaluering ikke bare en avslutning på noe, men noe som motiverer og gir konkrete råd til det videre læringsforløpet. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor avgjørende for at skolen på lang sikt kan få de resultatene den ønsker.

Forfatterne behandler evalueringsbegrepet både teoretisk og praktisk og de diskuterer forskjellige oppfatninger av begrepet og de konsekvenser for praksis de forskjellige oppfatningene kan medføre.

Til toppen

Anmeldelser av Evaluering

En særdeles læseværdig bog om evaluering

"De afsluttende eksempler fra praksis, hvor evaluering af læsning og anvendelse af portefølje indgår, er jeg meget imponeret over. [...] Denne bog giver et nuanceret billede af, hvad test og dialogisk evaluering kan bruges til, og anviser samtidig ideer til praktiske veje at gå."Helge Christiansen, Folkeskolen 26/2009Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og en viktig stemme i nordisk leseforskning. Han har publisert flere forskningsartikler i internasjonale fora samt en rekke lærebøker i Norge, Sverige og Danmark, blant annet Kvalitet i leseopplæringen (2010) og vært redaktør for Språk- og leseveiledning (2009). Han har også vært med på å utvikle flere kartleggingsverktøy, blant annet «Arbeidsprøven» (2003), «Språk 6-16» (2005), «IL-basis» (2001) og observasjonsverktøyet «TRAS» (2003).
Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker, blant annet den oppdagende skrivingen i overgangen barnehage/ skole. I pågående prosjekter studerer hun samspillet mellom pedagog og barn i problemløsningssituasjoner i barnehage og skole. Hagtvet har tidligere utgitt bøkene Skriftspråkutvikling gjennom lek (1988) og Tale og skrift i førskolealderen (2002), i tillegg til forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.

Katarina Herrlin är lågstadielärare, universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv samt läromedelsförfattare. Hon arbetar på Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar och hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren. Herrlin leder också fortbildningsdagar/kurser inom ämnesområdet.

Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi, numera verksam vid Göteborgs universitet. Han har i många decennier ägnat sig åt frågor som har med barns lärande att göra. Han har särskilt studerat språkliga förutsättningar för läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är hedersdoktor, ledamot av Academia Europaea samt Rodin-akademin.
Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Lyster har både gjennom sin tidligere praksis som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver og gjennom sitt forskningsarbeid fokusert spesielt på språk- og leseutvikling og språk-, lesevansker og dysleksi. Hennes forskning har vært knyttet både til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre i leseutviklingen. Både kartlegging av utvikling og av vansker samt tiltak er i fokus i hennes arbeid. Hun har en omfattende publikasjon om temaene språk og lesing både nasjonalt og internasjonalt.
Kari Smith er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU hvor hun er leder for Den nasjonale forskerskole i lærerutdanning (NAFOL). Hun har vært leder for lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen og har selv bakgrunn som lærer. Forskningsfeltene hennes er vurdering, med fokus på vurdering som fremmer læring på individuelt og skolenivå, lærerutdanning og profesjonell utvikling hos lærere og lærerutdannere. Smith arbeider mye internasjonalt og er involvert i flere nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter med hovedfokus på vurdering og profesjonell læring.