Europeisk politisk historie 400-1750 (Heftet)

Frå førstatleg samband til einskapsstat

Forfatter:

Leidulf Melve

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 307
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202243159
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Europeisk politisk historie 400-1750

Denne boka presenterer den politiske historia til Europa frå oppløysinga av Romarriket til konsolideringa av det nye europakartet etter reformasjonar og revolusjonar i tidleg moderne tid.

Ei framstilling av europeisk politisk historie vil naturleg nok fokusere på framveksten til staten, og eit av dei mest tydelege kjenneteikna er mangfald, både i høve til typar av statar og til korleis statsdanningsprosessen gjekk føre seg. Målet er å gje lesaren eit oversyn over dei politiske prosessane som gjennom ein periode på over tusen år leidde Europa frå å være ei samling av førstatlege samband til å bli eit mangfald av einskapsstatar. Framstillinga kombinerer eit fokus på dei lange linene med nærare studiar av viktige historiske hendingar i den einskilde region og stat, frå England i vest til Russland i aust.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Europeisk politisk historie 400-1750

Overblikk over Europa i de formende år

«Boka er i det hele en god sammenfatning av hele den politiske europeiske historien mellom 400 og 1750 e. Kr. og kan anbefales for de som vil ha en grei og lettfattelig innføring av de viktigste hendelsene i Europa i denne perioden. [...] Det er veldig prisverdig og riktig at forfatteren gjennom hele boka setter frem krig som et viktig virkemiddel i samfunnet.»

Even Ballangrud Andersen, Fortid, 3/2010

«... han har skrevet en bog, som er engagerende og vedkommende, og som er reflekteret og indbyder til diskussion og modsigelse [...] det rigtig spændende ved Melves bog er netop det bevidste forsøg på at lave komparativ og strukturel historie, at forstå historien systematisk og ikke bare som en ophobning af facts. Det er abstraktionsmæssigt en ganske krævende opgave, som Melve har løst flot, og som han derpå præsenterer ligetil og nemt tilgængeligt for alle i et yderst læseværdigt sprog.»

Kurt Villads Jensen, Historisk tidsskrift 4/2009

Til toppen

Forfatter(e)
Leidulf Melve er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.