EU Market Abuse Regulation in Energy Markets (Innbundet)

Forfatter:

Odd-Harald B. Wasenden

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202276447
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Markeds- og reguleringsrett
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Markeds- og reguleringsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen EU Market Abuse Regulation in Energy Markets
EUs markedsmisbruksdirektiv fra 2003 gir regler om innsidehandel og markedsatferd i organiserte europeiske energimarkeder. Betydningen av direktivet er økende som følge av stadig mer omfattende organisert finansiell handel med kraft og gass i Europa. Forfatteren drøfter også den tiltakende reguleringen av informasjonsplikt i markedene.

Til toppen

Forfatter(e)

Odd-Harald B. Wasenden er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han er dr.juris fra Universitetet i Oslo og har også omfattende erfaring som advokat i Wikborg Rein og i Wiersholm. Wasendens doktoravhandling «Energimarkedsrett» ble publisert på Cappelen Akademisk Forlag i 2007. Han har også utgitt boken «EU Market Abuse Regulation in Energy Markets» samt en rekke artikler innenfor energirettslige, tingsrettslige og verdipapirrettslige emner.
Som advokat arbeider Wasenden hovedsakelig med energi- og petroleumsrett, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper innenfor energisektoren, særlig knyttet til regulatoriske og kontraktsrettslige forhold, men også knyttet til transaksjonsbaserte oppdrag og tvisteløsning.