Ett fag - mange muligheter (Heftet)

En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Forfatter:

Marie von der Lippe og Ole Henrik Borchgrevink Hansen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 122
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346541
Kategori: KRLE
Fag: KRLE
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ett fag - mange muligheter

Denne boken gir eksempler på arbeidsmåter og metoder i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og tar utgangspunkt i den nye læreplanen i faget. De grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke seg muntlig, skrive, lese, regne og å bruke digitale verktøy – er integrert i undervisningsoppleggene. Eksemplene kan lett tas i bruk både i og utenfor klasserommet og samler elevene på tvers av religions- og livssynstilhørighet.

Ett fag – mange muligheter. En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap inneholder kreative og utradisjonelle løsninger som gjør KRL-faget til et aktuelt og attraktivt fag for både lærere, studenter og elever.

Målgruppen for boken er lærere og lærerstudenter.

Til toppen

Forfatter(e)

Ole Henrik Borchgrevink Hansen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, der han bl.a. underviser i KRLE på lærerutdanningen. Hans doktoravhandling dreier seg om toleranse og autonomi i skolen. Hans forskningsinteresser er knyttet til etiske, menneskerettslige, politiske og didaktiske problemstillinger i den offentlige skolen i flerkulturelle samfunn. Han har også jobbet flere år i videregående skole. Hansen er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og medforfatter i Ett fag - mange muligheter (2005). Les mer om Hansen på Høgskolen i Østfold.