Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten (Heftet)

Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?

Forfatter:

Åshild Slettebø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 178
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346374
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Om utgivelsen Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten
Målsettingen med denne boken er å gi en innføring i hvilke utfordringer og krav sykepleiere og andre i pleiefunksjoner møter innen ulike arbeidsfelt i helsetjenesten. Boken tar for seg aktuelle tema knyttet til etiske utfordringer i primær- og spesialisthelsetjenesten, det vil si innen hjemmesykepleie, på sykehjem og i akuttavdelinger på sykehus. I tillegg drøftes faglige og personlige krav sett i forhold til de etiske utfordringer pleiere møter på de samme arenaer.

Det er høyt kompetente sykepleiere som har skrevet om sine spesialfelt og de har anvendt forskning samt erfaringer fra de ulike praksisfelt. Hensikten er å belyse hva som møter pleiere og hvordan disse kan takle ulike situasjoner i praksis. 

Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten er primært tenkt som innføring for bachelorstudenter i sykepleie, men kan også bidra med viktige innsikter i aktuelle videreutdanninger og for sykepleiere i praksisfeltet.

Til toppen

Forfatter(e)
Åshild Slettebø er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun har bred undervisnings- og forskningserfaring fra høgskoler og universitetet og er ansatt som professor i helsefag ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Slettebø har skrevet flere bøker, bokkapitler og forskningsartikler innen sykepleie og etikk.