Etikk (Heftet)

Teori og praksis

Forfatter:

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene?

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 214
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202741013
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Etikk , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Sykepleiefag , Barnehagelærerutdanning , Sosialfag , Filosofi og Lærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning, Etikk, Filosofi, Lærerutdanning, Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Etikk

Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og teknologi.

Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju

Er lykken å ligge langflat på en strand, eller kan det gjøre at man føler seg unyttig og passivisert?
Les kronikk i Aftenposten 26. juli 2022

Til toppen

Forfatter(e)

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og samfunnsansvar, og er prosjektleder for AFINO - et nasjonalt senter for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar. Carson har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.

Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser. Kosberg har lang erfaring som foreleser for norske studenter i utlandet. Hun har hovedfag i filosofi med etikk som spesialfelt.