Etikk (Heftet)

Teori og praksis

Forfatter:

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202340841
Kategori: Etikk , Organisasjon og ledelse og Filosofi
Fag: Etikk, Filosofi, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Etikk

Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at etikk som fagfelt er en kombinasjon av teori og praksis. Boka gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og ser etikk i forhold til tema som yrkesliv, teknologi, religion og politikk.

Boka er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter i exphil og exfac. I tillegg er den relevant for studenter innen helsefag og andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Til toppen

Anmeldelser av Etikk

Oversiktlig innføring i etisk teori og praksis

«Etter min oppfatning er boken det den gir seg ut for å være: en introduksjon til etisk teori og praksis. Språket er presist, og det er lett å lese.»K. Hytten, Tidsskrift for Den norske legeforening 2/2012Les hele anmeldelsen
«I "Etikk. Teori og praksis" gir Carson og Kosberg en god innføring i de mest sentrale etiske teoriene. [...] Det som gjør at jeg vil anbefale denne innføringsboka framfor andre jeg har lest, er forfatternes sans for det de kaller "etisk navigasjon". [...] For å handle moralsk i en komplisert virkelighet som stadig forandrer seg, bør vi forsøke å betrakte etiske dilemmaer ut i fra så mange perspektiver som mulig. Og dét kan denne innføringsboka hjelpe oss med.»Kaja Melsom, Fri Tanke 3/4 2011

Til toppen

Forfatter(e)
Siri Granum Carson (f. 1972) er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. I sin forskning og undervisning har hun særlig fokus på næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.
Norunn Kosberg (f. 1970) er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. I tillegg skriver hun artikler og bokanmeldelser. Hun har hovedfag i filosofi med etikk og menneskerettigheter som spesialfelt.