Etikk for beslutningstakere (Ebok)

Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar

Forfatter:

Siri Granum Carson og Tom Skauge

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.81 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202649234
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Etikk og Organisasjon og ledelse
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Etikk for beslutningstakere

Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de?

Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Blant hovedtemaene som behandles i boken, er: *virksomheters legitimitet og ansvar *interessentteori, bærekraft og den triple bunnlinjen *FNs bærekraftsmål – dagsaktuelle problemstillinger og dilemmaer *globalisering av økonomien og endring av virksomheters samfunnsansvar *samfunnsansvar i den norske konteksten *implementering av etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller.

Stoffet belyses gjennom utstrakt bruk av eksempler og det legges vekt på å gi leseren innsikt i hvilke verktøy som er tilgjengelige for å sikre samfunnsansvarlig forretningsdrift. Denne gjennomreviderte utgaven har blitt beriket med dagsaktuelle eksempler, nytt stoff om bærekraft og er oppdatert med tanke på de nye kravene til øk.adm.-utdanningen der etikkfaget vektlegges ytterligere. Boken er skrevet for studenter i økonomi-, organisasjon- og ledelsesfag, og aktører i nærings- og samfunnslivet.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave 2019.

Til toppen

Andre utgaver

Etikk for beslutningstakere
Bokmål Fleksibind 2019
Forfatter(e)

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og samfunnsansvar, og er prosjektleder for AFINO - et nasjonalt senter for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar. Carson har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.

Tom Skauge er instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Han har vært leder i fagutvalg for etikk i Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) som i 2018 skiftet navn til UHR-ØA. Skauge underviser i kurs innen organisasjonsteori, ledelse, forskningsdesign, etikk og innovasjon, entreprenørskap og samfunnsansvar.