Et kompetent barnehagepersonale (Heftet)

Om personal- og kompetanseutvikling i barnehagen

Forfatter:

Kjell-Åge Gotvassli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 224
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276345230
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Et kompetent barnehagepersonale

Boken tar opp sentrale temaer som belyser ulike sider ved utviklingen av et kompetent barnehagepersonale, som lærings- og samspillskompetanse, kompetanseutvikling, personalpolitikk og –planlegging, motstand mot endring og trivsel i barnehagen.

Personalet er den viktigste ressursen i barnehagen og har en nøkkelrolle i forhold til å utvikle barnehagen i tråd med barns, foreldres og samfunnets krav. Disse kravene er under stadig vurdering og endring. Dette krever at barnehagepersonalet innehar endringskompetanse, omstillingsevne og omstillingsvilje.

Den andre og reviderte utgaven av Et kompetent barnehagepersonale er oppdatert i forhold til de senere årenes politiske og forskningsmessige utvikling. I tillegg er det lagt spesiell vekt på endringskompetanse knyttet til begrepet taus kunnskap eller kunnskap i handling.

Til toppen

Forfatter(e)

Kjell Aage Gotvassli er pedagog med doktorgrad innen organisatorisk læring fra Copenhagen Business School. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen ledelse, kunnskapsutvikling og strategi. Han er i dag professor emeritus ved Nord universitet.