Español Tres Digital. Spansk 3

Espanol Tres Digital (lærerlisens) (Nettsted)

Spansk 3

Forfatter:

Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202392383
Kategori: Spansk programfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Spansk programfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Espanol Tres Digital (lærerlisens)

Digitalt læreverk for Spansk III
Español Tres Digital dekker hele læreplanen for Spansk 3 gjennom én nettressurs. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det svært velegnet for nettbasert undervisning.

Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for programfaget og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Vi har tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Español Tres Digital har mange oppgaver og stor valgfrihet. Til alle tekstene i finnes oppgaver innen:
Comprensión
Vocabulario
Expresión escrita
Expresión oral
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået)
Busca en la red

Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være innholdsrik slik at læreren kan velge ut det hun ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse.

Utvalgte grammatiske temaer er presentert i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.
I tillegg har elever og lærere sømløs tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten Spansk, som har orddrill, verbdrill, skrivetrening og grammatikkøvinger. Den aktuelle grammatikkteorien kan slås opp med et tastetrykk mens man jobber. Alle oppgaver finnes på to nivåer.

Cappelen Damms Spansk ordbok integrert i ressursen, slik at oppslag kan gjøres enkelt.

Fra høsten 2020 har Español tres digital nye funksjoner som gir mulighet for bedre oversikt og mer tilpasning til den enkelte elev. Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Ressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende besvarelser på enkelte skriveoppgaver til lærer, som kan rette og kommentere teksten ved bruk av fargekoder, merknader og kommentarer. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og sende en ny versjon. Alle versjoner av elevteksten lagres.

Gjennom ulike rapporter kan lærer se gruppas og enkeltelevenes aktivitet, tidsbruk og resultater, og dermed få et godt grunnlag for å planlegge og tilpasse undervisningen. Disse funksjonene gjør Español tres digital svært godt egnet for nettundervisning.

Lærerlisens
Lærerlisens gir eksklusiv tilgang til samme innhold som elevene har, men inneholder også forslag til årsplan og veiledning i bruk av nettstedet, samt lærerfunksjonalitet for oversikt, tildeling, retting og kommentering.


Læreverkets nettadresse: www.etd.cdu.no

Andre komponenter:
Español tres digital Elevnettsted
, årslisens (varighet til 31.08)
Español tres textos, tekstantologi med litteratur fra nettstedet

Til toppen

Andre utgaver

Espanol Tres Digital (elevlisens)
Bokmål Nettsted 2014

Andre aktuelle titler

  • Encuentros 1 (LK20)

    Lærebok spansk 2, vg1

    Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange

    Fleksibind
Forfatter(e)

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Español Tres Digital. Spansk 3
Digitalt læreverk for spansk fordypning – Spansk 3
Español Tres Digital dekker hele læreplanen for spansk programfag gjennom èn nettressurs. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for spansk III og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det velegnet for nettbasert undervisning.