Erstatningsberegning (Innbundet)

- særlig om fradrag for fordeler

Forfatter:

Arnt E. Skjefstad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 522
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202474003
Kategori: Erstatningsrett
Fag: Erstatningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Erstatningsberegning

«Hell i uhell» – kan man tjene på skaden?

Erstatningsreglene hjemler bare erstatning for økonomisk tap, så langt tapet ikke burde vært unngått. Dette tapet skal erstattes fullt ut, samtidig som det er et grunnleggende prinsipp at skadelidte ikke skal tjene på skaden. Vurderingen blir raskt vanskelig: Forsinket levering av produksjonsutstyr til oljeindustrien fører for eksempel ikke bare til forsinket produksjon, men i et stigende marked også til at oljeprodusenten får bedre betalt for oljeressursene enn tilfellet ville vært med rettidig leveranse. Skal denne merinntekten gå til fradrag i erstatningen? Eller kan skadelidte få erstattet en gammel ting med en ny ting, uten at erstatningsutmålingen tar hensyn til at den nye tingen er mer verdt og har lengre levetid?

Slike og lignende spørsmål har tradisjonelt vært drøftet i tilknytning til regelen om compensatio lucri cum damno. Her har man tatt som utgangspunkt at fordeler skadelidte får som følge av det ansvarsbetingende forholdet, skal trekkes fra i erstatningen. Denne regelen er også kjernen i emnet for boken, der de tradisjonelle vilkårene for fradrag analyseres.

Dessuten analyseres forholdet til beslektede tema innenfor den alminnelige erstatningsrettens utmålingslære, slik at virkeområdet for compensatio-regelen klargjøres. Et viktig mål for analysene er å utvikle nærmere kriterier for fradragsvurderingen slik at rettsanvendelsen kan bli mer forutberegnelig.

Til toppen

Andre utgaver

Erstatningsberegning
Bokmål Ebok 2018

Andre aktuelle titler

Presse Erstatningsberegning

"I fremstillingen blir vi geleidet gjennom en krevende materie av en forfatter som skriver usedvanlig pedagogisk og godt om vanskelige spørsmål. Fremstillingen er preget av grundige analyser og et sikkert juridisk skjønn. Boken bidrar slik ikke bare til den akademiske diskusjonen om fradrag for fordel i erstatningsberegningen, men antas å være av stor praktisk verdi for advokater, dommere ogandre som sysler med disse spørsmålene. Anbefales!"

Birgitte Hagland, Nytt i privatretten nr. 3/2016

Til toppen

Forfatter(e)

Arnt Erlend Skjefstad er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Skjefstad er p.t. konstituert dommer i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Schjødt og Kluge Advokatfirma.