Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier av Anny B. Fremmerlid (Open Access)
Open Access

Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier (Open Access)

Forfatter:

Anny B. Fremmerlid

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202511562
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB3, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier

Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier retter oppmerksomheten mot en del av Erik Werenskiolds kunstproduksjon fra begynnelsen av 1900-tallet, som i vår tid ikke er særlig kjent. Til tross for en relativt stor grafikkproduksjon har denne delen av hans arbeider havnet i skyggen av de mer kjente uttrykksformer, illustrasjoner til kjente litterære tekster og 1800-tallets naturalistiske maleri. I grafikken opprettholdes det naturalistiske formspråket, mens motivenes kompleksitet endres til enklere komposisjoner. Inspirasjonen hentes blant annet fra Paul Cézanne. Flere grafikkmotiver tar opp de samme temaene og har vesentlige kompositoriske likhetstrekk med noen av Paul Cézannes malerier. Werenskiold bruker grafikkmediene på en måte som harmonerer godt med hans tegneferdigheter.

Hans grafikk er ikke tidligere blitt presentert i sin helhet. Samlet sett gir Werenskiolds grafikk oss et bilde av vår egen kulturelle fortid. På en nær og folkelig måte oppsummerer grafikken noen av det tidlige 1900-tallets forhold i Norge. Boken plasserer Werenskiolds grafikk i en nasjonal og europeisk kontekst. Bokens oeuvrekatalog innholder 247 verk, 85 raderinger og 162 litografier.

Til toppen

Forfatter(e)
Anny B. Fremmerlid er førstelektor ved Universitetet i Oslo, avdeling for kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Hennes fagfelt er norsk grafikkhistorie og grafiske teknikker. Fremmerlid har publisert flere artikler, blandt annet om Inger Sitter og Knut Rumohrs grafiske arbeider.

Hun er fagansvarlig for "Norsk bildende kunst fra 1945 til 1990" i Store norske leksikon online. Hun har også kuratert flere utstillinger.
I pedagogisk sammenheng jobber hun med særlig fokus på læringsmiljøets bruk av nettbaserte verktøy som tillegg i tradisjonell undervisning