Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250 av Ingrid Ystgaard (Open Access)
Open Access

Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250 (Open Access)

Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Base

Forfatter:

Ingrid Ystgaard (red.)

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 426
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202595319
Kategori: Arkeologi
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Arkeologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250

During the Late Bronze Age, the Iron Age and early medieval period (c. 600 BC–AD 1250) settlement at Vik in the Ørland peninsula emerged, flourished, vanished and emerged anew. Local landscape and vegetation development, cross-regional cultural developments and global climatic events were of great significance to the farmer-fisher communities at Vik throughout these periods.

In this book, results from the 2014–2016 archaeological excavations at Ørland main air base have been refined and developed. The 13 papers deal with landscape, vegetation and environmental aspects related to the excavated settlement, as well as the spatial and social organization of the built environment. Building traditions, disposal practices, the form and representation of everyday objects, subsistence and landscape use are central to the discussions.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)
Ingrid Ystgaard is an archaeologist and associate Professor at the Department of Historical Studies at NTNU. Her main area of interest is long-term cultural and ecological developments in the Iron Age. She was the project manager of the excavations at Ørland main air base.
Kari Loe Hjelle er førsteamanuensis i paleobotanikk ved universitetsmuseet i Bergen, hvor hun blant annet jobber med materiale fra arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteresse er kvantitative rekonstruksjoner; pollendeposisjon-vegetasjon; kulturlandskapsutvikling; jordbruksutvikling.

Johan Linderholm er universitetslektor ved Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet. Han har over 30 års erfaring fra oppdragsvirksomhet, forskning og utvikling av miljøarkeologiske metoder. Hans primære faglige interesser er paleobotaniske studier ogjordkjemiske analyser. Linderholm koordinerte arbeidet med pollen-, makrofossil-, og jordkjemiske analyser ved rv. 3/25-prosjektet.

Marte Mokkelbost, Vitenskapsmuseet ved NTNU. Marte har mastergrad i arkeologi og jobber som feltarkeolog innen forvaltningsarkeologien. Hun er særlig interessert i bosettingsarkeologi særlig hushold og bebyggelsearkeologi i norsk jernalder.
Raymond Sauvage er senioringeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet og jobber med forvaltningsundersøkelser. Han forsker på bosetting og byggeskikk i yngre jernalder og middelalder samt utvikling av digitale dokumentasjonsmetoder innen feltarkeologi.