Enkel brukermanual for JMP (Heftet)

Forfatter:

Ragnhild Silkoset

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 80
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348668
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Matematikk og statistikk
Fag: Matematikk og statistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Enkel brukermanual for JMP

Lær deg å bruke JMP på 1-2-3!
Stadig flere norske universiteter og høyskoler velger nå å benytte analyseverktøyet JMP i sine kurs innen statistikk, dataanalyse og metode.

Enkel brukermanual for JMP gir en lettfattelig og pedagogisk innføring i bruk av programvaren ved hjelp av et gjennomgangscase. Manualen viser blant annet hvordan man:

  • kommer i gang med JMP
  • foretar enkle statistiske analyser i form av deskriptiv statistikk, t-tester, variansanalyse og reliabilitet
  • gjennomfører korrelasjonsanalyse og kovarians, i tillegg til faktoranalyse og clusteranalyse
  • foretar lineær og ikke-lineær regresjonsanalyse
  • analyserer eksperimenter
  • benytter JMP i markedssegmentering
Brukermanualen henvender seg primært til studenter på universiteter og høyskoler, men vil være av interesse for alle som arbeider med statistikk og dataanalyse.

Til toppen

Forfatter(e)

Ragnhild Silkoset er professor (dr.oecon) ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Handelshøgskolen UiT. Hun arbeider spesielt med metode, markedsføringsledelse, markedsanalyse, prisstrategi og nettverk.