Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok (Heftet)

Forfatter:

Einar Hansen og Åge Lind

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 308
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202283179
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Juridiske fag
Fag: Juridiske fag, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok
Ordboka dekker sentrale fagspråklige felt fra makroøkononomiske termer via finans-, børs-, administrasjons- og møteterminologi til juridisk terminologi innen selskapsrett og privatrettslige områder. Boka vil være et nyttig hjelpemiddel for bedrifter, institusjoner, translatører og andre som arbeider med norsk-engelsk terminologi innen økonomi og juss.

Til toppen

Forfatter(e)

Einar Hansen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har høyere avdelings studium med engelsk som spesialfag fra samme institusjon. Han var ansatt ved Institutt for fagspråk, NHH som amanuensis og førsteamanuensis i engelsk i perioden 1967–2001 og er nå pensjonist.

Einar Hansen har undervist i økonomisk-administrativ fagterminologi, oversettelse og realia for studenter ved NHH og for translatørkandidater gjennom en lang rekke kurs. Ved NHH har han dessuten veiledet hovedfagsstudenter i fagterminologi og oversettelse. Han har også vært gjesteforeleser ved University of Surrey, Guildford og ved flere norske høyskoler. Einar Hansen har deltatt i flere fagspråklige prosjekt, bl.a. innenfor arbeidslivsterminologi og møte- og konferanseterminologi. Han har også deltatt med innlegg på fagspråkkonferanser i inn- og utland og skrevet en rekke fagspråklige artikler. I perioden 1979–2001 var Einar Hansen hovedsensor i engelsk ved eksamen for statsautoriserte translatører.

Åge Lind (d. 2013) var førsteamanuensis i engelsk ved Norges Handelshøyskole. Han hadde eksamen som statsautorisert translatør i engelsk og var i en årrekke sensor ved translatøreksamen samt holdt en rekke kurs for translatørkandidater. Han var også gjesteforeleser og underviste i økonomisk og juridisk engelsk i en rekke år ved flere utenlandske læresteder, som Universität St. Gallen (Sveits) i perioden 2002 til 2005 og ved Wirtschaftsuniversität Wien sammenhengende i perioden 1997 til 2008. Lind har publisert en rekke artikler i utenlandske fagtidsskrift om oversettelse og fagterminologi og forfattet flere juridiske ordbøker.