Språkhefte - øv og lær

Engelsk Klar for eksamen (Heftet)

Språkhefte - øv og lær

Forfatter:

Lisbeth M Brevik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 120
Illustratør: Haug, Helene Kjelstrup
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202295899
Kategori: Engelsk
Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Temahefte
Om utgivelsen Engelsk Klar for eksamen

Engelsk - Klar for eksamen er et flergangshefte som kan brukes fra 8. til 10. trinn for å forberede elevene til innleveringer, prøver og eksamener. Arbeidet med heftet utvikler elevenes ordforråd, læringsstrategi og ferdighet i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Heftet gir en innføring i ulike grammatiske emner og tekstbygging. Hvert tema følges av oppgaver og fasit.

Det tar for seg eksamensrelevante sjangere som Article, Letter og Narrative Texts og læringsstrategier som Mind Map, Timeline og Venn diagram.

Heftet presenterer ulike lesestrategier for førlesing, underveislesing og etterarbeid, bl.a. Scanning, Skimming og In-depth reading. Word Wall viser hvordan ordforrådet kan utvides.

Elevene lærer hvordan de effektivt kan skrive tekster, gi presentasjoner og kommunisere spontant på engelsk. De lærer forskjellen på å reprodusere fakta, å analysere og å reflektere skriftlig og muntlig.

Til toppen

Forfatter(e)

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og i videregående skole og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrukturer og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og har publisert artikler om lesing og lesestrategier. Lisbeth M. Breivik er for tiden doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Språkhefte - øv og lær
Cappelens Damms serie Språkhefte - øv og lær består av engangs- og flergangshefter i norsk og engelsk. Heftene gir god øvelse i grunnleggende ferdigheter og effektive læringsstrategier innen grammatikk, rettskriving og tekstbygging.