Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202677756
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book Unibok

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher’s Book Unibok er en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm. Teacher's Book er en utvidet versjon av elevboka, og den eneste boka læreren trenger. Med Unibok er Teacher's Book alltid tilgjengelig, og du kan lese den på alle digitale flater. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy. Du kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

I tillegg finner du i Teacher’s Book blant annet:

  • kompetansemål og tverrfaglige temaer
  • didaktiske tips, ekstra oppgaver og språkleker
  • veiledet lesing i klasserommet
  • forslag til stillasbygging
  • forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Madsen arbeider til daglig som skoleleder i Osloskolen. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun er forfatter på læreverkene On the Move, Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her!
Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.