Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book (Fleksibind)

Forfatter:

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 268
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657956
Kategori: Engelsk
Alder: 13 - 15
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book

Ingen omtale

Til toppen

Forfatter(e)
Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.