Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8 frå Cappelen Damm Student’s Book (Innbundet)

Student’s Book

Forfatter:

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202606688
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Engelsk 8 frå Cappelen Damm Student’s Book
Engelsk 8 fra Cappelen Damm

Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet. Verket dekker alle kjerneelementene og kompetansemålene i engelskfaget i tråd med Fagfornyelsen.
Engelsk 8 Student’s Book – en alt-i-ett-bok for eleven

I Engelsk 8 finner du oppdaterte og engasjerende tekster i forskjellige sjangre, av ulik lengde og med forskjellig vanskegrad. Gjennom møte med tekstene får elevene arbeide grundig med færre språk- og grammatikkemner, og konsentrere seg om skriving av én teksttype i hvert kapittel. Når elevene fordyper seg i tekstarbeidet, får de også tid til å forstå, gjenkjenne og anvende språkets strukturer. Engelsk 8 vektlegger muntlig kompetanse og har integrert oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk.

Engelsk 8 Student's Book består av følgende kapitler:
1. A world of English
2. Explore
3. Growing up
4. Encounters
5. Let me tell you a story...

Til toppen

Forfatter(e)
Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.
Siri Mohammad-Roe har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen og videregående skole med fagene engelsk og RLE. Siri har også jobbet innen voksenopplæring, som oversetter (Londonstaner, 2008) og har laget Engelsk Terminprøver for Cappelen Damm. I dag underviser hun ved Nordseter ungdomsskole i Oslo.
Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.