Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Brettbok av Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Brettbok (Nettsted)

Forfatter:

Siri Mohammad-Roe og Tone Madsen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202683610
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Brettbok

Engelsk 8 Student's Book Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format for nettbrett og PC/Mac, og en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.

I brettboka kan du:

• få teksten opplest
• bla og navigere raskt
• søke på ord og temaer
• lage egne bokmerker
• markere tekst
• skrive stikkord og lagre notater
• tegne og lage figurer

Ønsker du deg én lærebok i engelsk

  • med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
  • hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
  • med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
  • som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
  • som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?
brettboka.no kan du bestille, lese mer om hvordan du får tilgang til våre digitale bøker og hvordan Brettboka fungerer. Her kan du også velge målform og bestille utdrag for vurdering.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Tone Madsen arbeider til daglig som skoleleder i Osloskolen. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun er forfatter på læreverkene On the Move, Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her!
Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.