Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook brettbok av Emily Haegi, Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm

Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook brettbok (Nettsted)

Forfatter:

Cecilie Solberg, Hege Dahl Unnerud og Emily Haegi

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202683078
Kategori: Engelsk
Fag: Engelsk
Nivå: 7. trinn
Om utgivelsen Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook brettbok

Engelsk 5-7 er Cappelen Damms engelskverk for mellomtrinnet laget til Fagfornyelsen.

Tekster og temaer

I engelsk 7 vil du finne interessante tekster i ulike sjangere og teksttyper som varierer fra dialoger til dikt, og fra faktatekster til fortellinger. Her er både historier og utdrag fra autentisk­­ engelskspråklig barnelitteratur, samt nye tekster skrevet til Engelsk 7 fra Cappelen Damm. Tekstene er delt inn i tre nivåer (levels). Alle tekstene har glosestøtte i margen, og en utfyllende ordliste med fonetisk skrift bak i boka. Tekstene er etterfulgt av egne samtalespørsmål, Talk and tell, som øver tekstforståelse og undring, og som tar utgangspunkt i elevenes egne erfaringer. Read and enjoy er rene lesetekster. Temaene i Engelsk 7 er valgt for å møte de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen, kjerneelementene for engelskfaget, de grunnleggende ferdighetene for faget og de nye kompetansemålene etter 7. trinn.

Textbook har kun fire hovedkapitler. Få kapitler med 2-3 undertemaer hver gir elevene gode muligheter for dybdelæring. Temaene behandler de tverrfaglige temaene for engelskfaget Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring.

Illustrasjoner

Engelsk 5-7 er rikt illustrert av den irske illustratøren, Peter Donnelly, https://donnellyillustration.com/

Humoristiske og detaljerte illustrasjoner gir god lesestøtte for elevene, samtidig som de fungerer godt som utgangspunkt for felles samtaler og oppgaver. Hvert kapittel starter med et myldrebilde som fører elevene inn i kapitteltemaet.

Muntlig og skriftlig kommunikasjon

Hvert undertema begynner med et oppslag der elevgruppa først jobber sammen uavhengig av nivå. Her møter de vitser, gåter, ord og uttrykk, målene for arbeidet, og samtale- og undrespørsmål som åpner for å dele elevenes egne erfaringer.

Hvert hovedkapittel avsluttes med oppslag for muntlig og skriftlig aktivitet. Speak up! øver samtale, diskusjon eller muntlig presentasjon, og Write it! har forslag til skrivestrategi og eksempeltekster for elevenes egen tekstproduksjon. Speak up! og Write it! bygger på temaene elevene har arbeidet med i kapittelet.

Brettbok-utgaven er en digital bok for nettbrett og PC/Mac og har identisk innhold som den trykte boka.

I brettboka kan du:

  • få teksten opplest
  • bla og navigere raskt
  • søke ord og temaer
  • sette egne bokmerker
  • understreke/ markere tekst
  • skrive stikkord og lagre notater
  • tegne og lage figurer

På brettboka.no kan du bestille, lese mer om hvordan du får tilgang til våre digitale bøker og hvordan Brettboka fungerer. Her kan du også velge målform og bestille utdrag for vurdering.

Bestill og les mer på brettboka.no.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Cecilie Solberg er lærer i Oslo-skolen og har bred erfaring med tilpasset undervisning. Hun er adjunkt med engelsk mellomfag. Cecilie er lidenskapelig opptatt av det engelske språket, grammatikken og særlig engelsk barnelitteratur.

Hege Dahl Unnerud har over 20 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun er lærer på Lambertseter skole i Oslo. Hege har mastergrad i lesing og skriving og hun er veldig glad i engelskspråklig litteratur og film.

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm.

Med Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm sikres tydelig progresjon og temaer som legger til rette for dybdelæring. Tekster og oppgaver er tilpasset at elevene er på forskjellige nivåer og har ulike interesser. Engelsk fra Cappelen Damm gir elevene et verktøy til kommunikasjon på ulike arenaer.