Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning (Spiral)

Forfatter:

Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202668006
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Engelsk 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Lærerveiledningen har en ryddig struktur, den inneholder faksimiler fra elevbøkene med forklaringer til oppgaver og tips til gjennomføring og differensiering. Her finnes forslag til hvordan ord, setningsmønstre og grammatiske strukturer øves inn og repeteres. Den har rikelig med motiverende spill, rim og regler, sanger og aktiviteter knyttet til temaet og språklæring. Hvert kapittel har en tydelig oversikt over innhold og ferdighetsmål, og tips til elevvurdering.

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Nytt engelskverk til fagfornyelsen for 1.-4. trinn

  • inneholder oppgaver og tekster tilpasset ulikt nivå
  • har en klar struktur og som hjelper elevene til å forstå det de hører og leser, det andre sier og hva de har lært
  • får elevene til å ta i bruk det de har lært