Engasjerende naturfag Lærerhefter

Engasjerende naturfag Lærerhefte (2022) (Heftet)

Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole

Forfatter:

Kari Folkvord og Grethe Mahan

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696726
Kategori: Naturfag SF , Naturfag YF og Naturfag og samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Vg1
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Engasjerende naturfag Lærerhefte (2022)

Ny utgave av Engasjerende naturfag (LK20) viser hvordan vi kan gjøre elevene til aktive deltagere i undervisningen. Den nye utgaven er videreutviklet og oppdatert med tilpasning til ny læreplan i naturfag med nye eksempler, økt fokus på dybdelæring og underveisvurdering. I tillegg er boka utvidet til hele 27 arbeidsmåter.

Engasjerende naturfag lærerhefte er et nyttig hjelpemiddel for lærere i undervisningen, først og fremst for naturfaget i den videregående skole, men også i andre fag og på andre trinn.

Boka har mange eksempler på varierte elevaktiviteter som aktiviserer elevene og bidrar til en dypere forståelse i faget. Sentralt for arbeidsmåtene er aktive elever, med samhandling og bruk av kreativitet på mange ulike måter. Hva med en runde med Finn en guru, Fem på gata eller Sokrates-seminar? De ferdige eksemplene er tilpasset ny læreplan for naturfag vg1 som gjør terskelen lav for å ta de ulike arbeidsmåtene i bruk. Boka er både aktuell og for flere enn naturfaglærere.

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Folkvord har mange års undervisningserfaring fra videregående skole, og har også tidligere arbeidet innen forskning. Hun er opprinnelig sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi (bioteknologi), og tok senere PPU ved universitetet. Sammen med Grethe Mahan har hun gitt ut følgende bøker:

  • «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» (2015)
  • «Engasjerende realfag – Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole» (2011)
  • «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» (Tapir forlag, 2007)
Bøkene brukes ved ved flere fagdidaktiske kurs i naturfag ved høyskoler/universiteter.

Sammen holder Kari Folkvord og Grethe Mahan foredrag for lærere og lærerstudenter basert på ideene fra bøkene sine.

Engasjerende naturfag Lærerhefter
Engasjerende naturfag er lærerhefter med ønske om å vise hvordan arbeidsmåter og formidlingen av natur- og realfag i skolen kan bli mer variert og motiverende for elevene.