Engasjerende naturfag Lærerhefter

Engasjerende naturfag Lærerhefte (2015) (Heftet)

Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag videregående skole

Forfatter:

Kari Folkvord og Grethe Mahan

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 178
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202459246
Kategori: Naturfag SF
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Engasjerende naturfag Lærerhefte (2015)

Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole

Engasjerende naturfag viser hvordan elevaktive arbeidsmåter er strukturerte arbeidssekvenser hvor klare rammer og tydelig ledelse fra lærerens side står sentralt. Dette er arbeidsmåter hvor elevenes egen aktivitet og læring står i sentrum, altså lærerstyrte, elevaktive arbeidsmåter.

I boka vises en rekke arbeidsmåter som gjør elevene til aktive deltagere i teoriundervisningen i naturfag. Elevene arbeider med lærestoffet mens de for eksempel snakker fag med egne ord, undersøker, er kreative og sjekker egen forståelse. Arbeidsmåtene viser også helt konkret hvordan vurdering for læring, som er et svært aktuelt tema i dagens skole, kan inngå som en naturlig del av undervisningen.

Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold; eksemplene våre viser noen muligheter. Derfor vil de fleste arbeidsmåtene som beskrives, være like interessante for andre realfag.
Arbeidsmåtene vil også være interessante for ungdomsskolen.

Bokas nettsted http://engasjerendenaturfag.cdu.no har nedlastbare arbeidsark til alle eksemplene i boka. Nettstedet inneholder også kopioriginaler der det er nødvendig.

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Folkvord har mange års undervisningserfaring fra videregående skole, og har også tidligere arbeidet innen forskning. Hun er opprinnelig sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi (bioteknologi), og tok senere PPU ved universitetet. Sammen med Grethe Mahan har hun gitt ut følgende bøker:

  • «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» (2015)
  • «Engasjerende realfag – Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole» (2011)
  • «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» (Tapir forlag, 2007)
Bøkene brukes ved ved flere fagdidaktiske kurs i naturfag ved høyskoler/universiteter.

Sammen holder Kari Folkvord og Grethe Mahan foredrag for lærere og lærerstudenter basert på ideene fra bøkene sine.

Engasjerende naturfag Lærerhefter
Engasjerende naturfag er lærerhefter med ønske om å vise hvordan arbeidsmåter og formidlingen av natur- og realfag i skolen kan bli mer variert og motiverende for elevene.