Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Encuentros 2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok spansk 2, vg2

Forfatter:

Elisa Bernáldez, Maritza Del Carmen Vargas, Gabriele Leguina-Morel og Eli-Marie Drange

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 270
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202694272
Kategori: Spansk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Spansk 2
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Encuentros 2 (LK20)

Encuentros 2 inneholder nye temaer og spennende tekster som videreutvikler elevens interkulturelle kompetanse. Eleven tar språket i bruk fra begynnelsen, og alle skal oppleve mestring. Encuentros er et læreverk for spansk 2, skrevet for fagfornyelsen (LK20) og læreplanen i fremmedspråk nivå 2.

Encuentros 2 bygger på grammatikk og temaer som ble gjennomgått i Encuentros 1, og legger dermed godt til rette for dybdelæring. I Encuentros 2 er flerspråklighet fortsatt et gjennomgående element, med enda flere aktiviteter knyttet til å aktivisere elevens språkkunnskaper. Eleven oppfordres til å bruke egne kulturelle og språklige erfaringer – også for å se sin egen kultur i et nytt perspektiv. Gjennom ulike vinklinger oppnås dybdelæring.

Encuentros 2 videreutvikler elevenes interkulturelle kompetanse gjennom temaene som tas opp. Demokrati og medborgerskap bearbeides grundig, og gjennom tekstene og aktivitetene får eleven et autentisk bilde av møter mellom folk og av møter med kultur, historie, levesett og tenkemåte i en verden som er i stadig utvikling. Alle leksjoner har fordypningsoppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet.

Kjerneelementet kommunikasjon er bærende i Encuentros, og tekstene i Encuentros 2 har et autentisk og variert språk som er naturlig å bruke i møte med den spanskspråklige verden. Tekstene er av ulik vanskelighetsgrad, men utformet slik at alle elever kan få utbytte av dem. Det er lagt vekt på utvikling av elevens ordforråd i tekster og oppgaver. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til at elevene kan ta i bruk et stadig rikere språk.

Grammatikken i Encuentros 2 bidrar også til dybdelæring, siden elevene i stor grad vil møte grammatiske temaer de allerede har blitt kjent med i Encuentros 1, men i nye kontekster. Gjennom ulik tilnærming til ett og samme tema vil elevene oppleve en dypere forståelse av språket og større grad av mestring. Noe som er nytt for elevene er bruk av imperativ og preteritum perfektum. I tillegg vil de elevene som er klare for det, bli presentert for futuro simple, condicional og subjuntivo. Grammatikken er allikevel ikke avgjørende for å kunne jobbe med alle leksjoner og alle, uavhengig av nivå, skal kunne oppleve progresjon. For at læreren skal kunne differensiere og tilpasse undervisningen til enkeltelevens behov, inneholder både bok og nettsted oppgaver tilpasset alle nivåer.

Encuentros Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter.Encuentros Elevnettsted finnes et stort antall lytteoppgaver, aktiviteter og grammatikkoppgaver for å gi tilstrekkelig øving for alle. Nettstedet inkluderer også en tospråklig digital ordbok – Cappelen Damms Spansk ordbok og grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk. Innleste tekster fra leksjonene er tilgjengelig på Encuentros Elevnettsted Pluss. Encuentros Lærernettsted inneholder veiledning, årsplaner og ekstra materiell.

Encuentros
Elev- og lærernettsted gir muligheter for kommunikasjon mellom lærer og elev, prosessorientert skriving der eleven kan levere skriveoppgaver til læreren, som kan rette og returnere til eleven. Læreren får god oversikt over elevens og gruppas aktivitet og progresjon, og kan tildele oppgaver til den enkelte etter behov. Du finner Encuentros Elev- og lærernettsted på encuentros.cdu.no

Encuentros 2 i digital utgave er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Encuentros 2 (2021) Unibok og Encuentros 2 (2021) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.

Forfatterteamet utfyller hverandre både faglig, erfaringsmessig og med sine forskjellige bakgrunner. Alle er erfarne spansklærere og er engasjerte formidlere av språket og kunnskap om den spansktalende verden.

Til toppen

Andre utgaver

Encuentros 2 (LK20)
Bokmål Fleksibind 2021
Encuentros 1 Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Encuentros 2 Unibok (LK20)
Bokmål Nettsted 2021
Encuentros 2 Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2021
Forfatter(e)

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Maritza del Carmen Vargas underviser i spansk ved Fredrik II videregående. Hun er født i Chile, studerte ved Playa Ancha universitet, og har mastergrad i språk og kommunikasjon og evaluering i læreprosessen fra universitet Metropolitana de Santiago. Vargas har erfaring som lærer fra 2003, både i Chile og i Norge, og i fag som historie, samfunnsfag og kunst. Hun er medforfatter av Encuentros for spansk II.

Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros for spansk 2 og forfatter av ¿Sabes? for spansk 1 til LK20.

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplan for fremmedspråk nivå II. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.