Enchanté fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Enchanté vg1-vg2 Lærernettsted (2020) (Nettsted)

Digitale lærerressurser fransk 2

Forfatter:

Sébastien Liautaud

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202589318
Kategori: Fransk 2 , Fransk og Språkfagene
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fransk 2
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Enchanté vg1-vg2 Lærernettsted (2020)

Enchanté Lærernettsted er innholdsrikt og har ny funksjonalitet som gjør det mulig å bruke nettstedet mer aktivt i undervisningen og til oppfølging av elever. Læreverket Enchanté for fransk 2 er utviklet etter læreplan fagfornyelsen.


Lærer får god oversikt over gruppens og enkeltelevens arbeid
og resultater gjennom ulike rapporter. Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Nettstedet gir mulighet for prosessorientert skriving ved at skriftlige besvarelser tilsendt fra elever kan rettes ved hjelp av markering i ulike farger og kommenteres. Den rettede besvarelsen kan sendes tilbake til eleven, som kan jobbe videre med teksten og sende på nytt til lærer. Alle versjoner av teksten lagres. Elev og lærer kan også kommunisere gjennom meldingsfunksjonen.

For å få tilgang til lærernettstedet må lærer kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på enchante.cdu.no.

Med Enchanté Elevnettsted (2020) får elevene et moderne arbeidsverktøy som gjør språklæringen mer engasjerende. Enchanté Elevnettsted (2020) er gratis og inneholder lærestoff og oppgaver for elever på alle språklige nivåer. Nettstedet har nye funksjoner som hjelper eleven med språklæringen, integrert Fransk ordbok og tilgang til Språkporten fransk.

Til toppen

Enchanté fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Enchanté 2020 er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen. Enchanté har som alltid et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket.