Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Enchanté 2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok Fransk 2, vg2

Forfatter:

Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sébastien Liautaud, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen og Clélia Elster

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202556471
Kategori: Fransk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fransk 2
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Enchanté 2 (LK20)

Enchanté er et innholdsrikt og engasjerende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i fagfornyelsens læreplan for fremmedspråk nivå II. Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket, både muntlig og skriftlig.

Enchanté 2 er godt tilpasset læreplanen for fremmedspråk nivå 2 (LK20). Fagfornyelsen legger stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med ett tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet med Enchanté 2.

Enchanté 2 legger godt til rette for differensiering. Hovedtekstene i læreboka Enchanté 2 er bygget opp med differensiering som mulighet, og utvalget av tekster vil kunne gi læringsutbytte for elever med ulike læringsstiler og interesser. Dette åpner for tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring.

Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad. Hovedtekstene er etter tilbakemeldinger fra faglærerne gjort kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreboka.

Den nye utgaven inneholder et spekter av autentiske tekster fra ulike kilder, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster i kategorien «Civilisation». I «Coin culturel» er det også mye nytt og spennende innhold.

Læreverket har en passende grammatikkprogresjon der man starter med repetisjon og gjennomgang av noen av de viktigste grammatikkemnene og følger deretter en naturlig progresjon med et realistisk ambisjonsnivå for innlæring av nye grammatikkemner. Noen mindre relevante grammatikktemaer er utelatt i denne utgaven. Elevene vil med dette kunne ta i bruk stadig mer komplekse språklige strukturer og gradvis utvikle sin språkkompetanse.

Enchanté 2 behandler Demokrati og medborgerskap og kjerneelementet interkulturell kompetanse grundig. Demokratiutviklingen i Frankrike er et hovedtema, der det trekkes linjer fra historien og frem til dagens situasjon. Et annet viktig tema er den franskspråklige verden. Læreboka inneholder tekster både om ungdom fra franskspråklige land/områder og franske ungdommer med innvandrerbakgrunn, med henvisning til den historiske utviklingen. Hvert hovedtema er innledet med et oppslag med fakta og/eller statistikk som er relevante for innholdet.

Det er gode muligheter for oversikt og egenvurdering. En oversikt over læringsmål for hvert kapittel finnes i læreboka. Hvert kapittel avsluttes med en egenvurderingsoppgave der elevene får testet sine kunnskaper etter arbeidet med kapitlet. I elevnettstedet kan eleven holde god oversikt over resultater etter arbeid med leksjonens oppgaver.

Læreboka legger til rette for dybdelæring gjennom grep som differensierte tekster og oppgaver, rikt og variert innhold som gir store valgmuligheter, ulike arbeidsformer der ulike læringsstiler kan ivaretas, struktur der man bygger videre på kunnskap fra tidligere kapitler og induktive oppgaver. Strukturen med fire hovedtemaer bidrar til å belyse temaene fra ulike vinkler og gjør det mulig å gå i dybden i hvert enkelt tema. Temaforsidene med faktastoff er et godt utgangspunkt for aktiviteter som åpner for dybdelæring. Den nye utgaven inneholder 10 kapitler fordelt på fire temaer, noe som gir bedre tid og mulighet til fordypning i hvert tema/kapittel.

Læreboka finnes i to digitale formater: Enchanté 2 (2021) Unibok og Enchanté 2 (2021) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Læreverket har rike nettressurser for elever og lærere. Enchanté Elevnettsted har funksjonalitet som gir elevene god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi. Nettstedet inneholder oppgaver av ulik art, øvelsesverktøy, og inkluderer også tilgang til Språkporten fransk og Cappelen Damms toveis Fransk ordbok. Alt arbeid lagres slik at elev og lærer kan holde god oversikt over progresjon og resultater. Med Elevnettsted Pluss kan eleven lytte til innleste tekster fra boka.

Enchanté Lærernettsted gir god oversikt over gruppas og enkeltelevens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele passende oppgaver til enkeltelever og grupper. Skriftlige besvarelser kan rettes og kommenteres, og man kan lese inn muntlige beskjeder. Lærernettstedet vil inneholde nyttige ressurser for læreren, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid.

Forfatterne har bred faglig kompetanse og lang erfaring som lektorer i fransk i videregående skole. De brenner for fransk språk og formidling av kunnskap om fransk kultur og samfunn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Enchanté 1 (LK20)

  Lærebok Fransk 2, vg1

  Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

  Fleksibind
 • Fransk ordbok

  Fransk-norsk/norsk-fransk

  Herbert Svenkerud, Eva Haugum og Solveig Landron

  Fleksibind
Forfatter(e)

Clélia Etienne Elster er født i 1976 i Rouen (Normandie) og flyttet til Norge i 1998. Hun er lektor med opprykk i fransk og engelsk ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og er fagkoordinator i engelsk og fremmedspråk ved samme skole. Hun er opptatt av fransk politikk, historie og kultur, og er engasjert i Fransklærerforeningen i Norge som nestleder. Hun har en praktisk tilnærming til sin undervisning, og gjør mye bruk av aktivt klasserom og elevsentrert undervisning. Elster har tidligere undervist ved Bjerke videregående skole i Oslo og ved Institut Francais. Hun er cand.philol fra Sorbonne i Paris med fransk, engelsk, latin, nordisk og litteraturvitenskap i fagkretsen, i tillegg til PPU. Elster er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Maria Bratlie Gauvin har studert fransk i på Université de Bourgogne i Dijon og på Universitetet i Oslo. I tillegg til fransk har hun studert nordisk språk og litteratur, og har master i norrøn filologi, samt PPU fra Universitet i Oslo. Hun har vært lektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo siden 2010 og har flere års erfaring med fransk- og norskundervisning. Hun har undervist fransk nivå 2 i flere år, og siden 2015 også nivå 3 og har jobbet aktivt med rekruttering og motivasjon til språkfagene på skolen. Hun er engasjert i elevmedvirkning og utveksling, og opptatt av å bruke fransk kultur aktivt i undervisningen. Gauvin er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Hilda Hønsi er ansatt som lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen der hun underviser i fransk og spansk. Hun har jobbet som språklærer i 25 år og har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen med bl.a spansk i fagkretsen. I 1992 fikk hun fransk statsstipend i 1992, og studerte ett år ved Université de Rennes 2 i forbindelse med hovedfagsoppgaven om fransk barnelitteratur. Hun har også jobbet som sensor og timelærer ved Romansk Institutt (UiB), nå Institutt for Fremmedspråk (UiB), hvor hun underviste i fransk litteratur, oversettelse, historie, frankofoni og civilisation, og har fortsatt oppdrag som ekstern sensor i fransk her. Hønsi er spesielt interessert i fransk musikk og litteratur. Hun er medforfatter på alle utgaver av Rendez-vous (2006-2013) og Enchanté (2006-2021).

Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.

Siri E. Skinnemoen er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Oslo, og har også studert ved Universitetet i Strasbourg. Hun har 30 års undervisningserfaring, og har jobbet de siste 14 årene ved Kongshavn (tidligere Nordstrand) vgs i Oslo. Hun jobber også med vurderingsarbeid i fransk muntlig for privatister på alle nivåer. Andre undervisningsfag er norsk, samfunnsøkonomi og samfunnsfag. Hun er særlig opptatt av elevdifferensiering i undervisningen sin, og har vært med på å arrangere språkturer for fransk 2-elever til Frankrike i mange år. Skinnemoen er medforfatter av Enchanté 1 og 2 (2020/2021).

Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk 2 i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen (LK20). Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket.