En læringsbevisst skole (Heftet)

Forfatter:

Odd Valdermo og Tor Vidar Eilertsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 265
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276344691
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En læringsbevisst skole
En læringsbevisst skole tar opp tema som åpenbok-vurdering, kartlegging og utvikling av læringsvaner, mappevurdering, spørsmål om læringsressurs, samspill og samarbeid og læringsklima og læringskultur. Et gjennomgående tema i boken er å vise hvordan mer læringsbevisste elevnotater, det som kalles læringsboka, gir et bedre redskap for dokumentasjon av og refleksjon over selve læringsprosessen. Forfatterne går også inn på de organisatoriske sidene ved en læringsbevisst skole og tar opp noen av de erfaringene som er høstet fra forsøk med omorganisering av skoledagen. Utviklingsarbeidet er skjedd i den videregående skolen, men vil ha stor overføringsverdi både til grunnskolen og til høyere utdanning. Med litteraturliste og register.

Til toppen

Forfatter(e)
Tor Vidar Eilertsen er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Eilertsen har hovedsakelig hatt sitt ståsted i lærerutdanningen og med aksjonsforskning som en fellesnevner for sin forskningsvirksomhet.