En lærende organisasjon (Heftet)

Et mellommenneskelig perspektiv

Forfatter:

Cato Wadel

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 124
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276345780
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En lærende organisasjon

Den lærende organisasjon er en organisasjon der mulighetene for læring og utvikling er gode, og hvor disse mulighetene utnyttes. Alle typer organisasjoner er lærende, men noen er det i større grad enn andre. Denne boken omhandler de mellommenneskelige forhold som kan gjøre en organisasjon mer lærende.
Den lærende organisasjon blir beskrevet og analysert ved hjelp av en serie begreper som:

  • Læringskultur
  • Læringsmessig organisering
  • Læringsforhold
  • Læring i nettverk og team
  • Ledelse i lærende organisasjoner
  • Lærende omgivelser
En lærende organisasjon henvender seg til studenter på høgskoler og universiteter innen organisasjons- og ledelsesstudier og til alle som har behov for å utvikle egen organisasjon til å bli mer lærende.

Til toppen

Forfatter(e)

Cato Wadel (1936-2011) var professor i sosialantropologi og studerte tidlig i sin karriere særlig fisker- og utkantmiljøer i Norge og på Newfoundland, men etter hvert ble forskningen hans mer og mer rettet mot arbeid generelt. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om metode, arbeidsliv og sosiale relasjoner. Hans artikkel Hva er arbeid? fra 1977 ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidrag til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon.