En innføring i ADL (Heftet)

Teori og intervensjon

Forfatter:

Hanne Tuntland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 304
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349122
Kategori: Helsefag , Helse- og sosialfag , Helsefag , Fagskolen og Sosialfag
Fag: Helsefag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En innføring i ADL

Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Å bistå personer som har behov for hjelp innen dette området, forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). En innføring i ADL gir en samlet fremstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver vesentlige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne arbeide innen dette feltet. Boken har både et teoretisk og praktisk innhold.

Boken var den første læreboken om ADL i Norge da den utkom i 2006. Andre utgave av boken er supplert med nyere faglitteratur og forskning, samt aktuelle tema som er kommet i fokus i helse- og sosialtjenesten de siste årene.

Boken henvender seg primært til ergoterapeut- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for andre som tar helsefaglig grunnutdanning eller videreutdanning på høgskolenivå. Boken er i tillegg aktuell for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.