Én fortid – mange fortellinger (Heftet)

Introduksjon til historiebruk

Forfatter:

Håkon Rune Folkenborg

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202600853
Kategori: Historie , Naturfag og samfunnsfag og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Én fortid – mange fortellinger

Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer funksjoner fyller historiebruken?

Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både innsikt i historiebruk, og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og sammensatte feltet som utgjør historiebruk.

Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Kvifor vart det slik?

    Norsk historie gjennom 10 000 år

    Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking

    Fleksibind
Presse Én fortid – mange fortellinger

En relevant og viktig bok for vår tid 21.11.2018

[...] boken er lagt opp på en pedagogisk måte med varierte og lett forståelige eksempler. Gjennom å få kategorier å tenke i og oppgaver å løse, utfordres leseren til selv å tenke og utvikle seg til en kompetent, kvalifisert og myndig historiebruker. Slik kan også leseren bli inspirert til selv å utforske fagfeltet, noe som vel også er noe av poenget med en innføringsbok. Som student eller lærer får man også konkrete ideer til hvordan man kan arbeide for å utvikle skoleelevers historiebrukskompetanse.

Ketil Knutsen, Historisk tidsskrift 04/2018Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Håkon Rune Folkenborg er førstelektor i historiedidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Han har undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet.